zondag 4 september 2005

Nederland na de ramp (Balk & Zalm)

In het nieuwe nummer (Nº 175) van De Socialist, het maandblad van de Internationale Socialisten staat een heel interessant en vooral erg zinnig artikel (Is een links kabinet de oplossing?) over wat we kunnen verwachten na de volgende parlementsverkiezingen (in 2007). Er wordt voor gewaarschuwd dat we niet rustig moeten wachten en hopen dat er een 'links' kabinet komt van SP, GroenLinks en PvdA en er dan van uitgaan dat alles dan wel goed zal komen.

Nog afgezien van het gegeven dat ook een zogenaamd linkse regering zich toch zal moeten houden aan de wetgeving, die -zoals wel bekend mag worden verondersteld- met name door het rampzalige balkenkabinet drastisch ver-asocialiseerd is, moeten we ons ook afvragen in hoeverre de PvdA (en GroenLinks) nog als links beschouwd kunnen worden. Tenslotte hebben ze zich bij het referendum over de Europese 'grondwet' bepaald niet links opgesteld.

Het is dan ook zaak dat we alert blijven en actief onze standpunten laten horen. De vakbondsdemonstratie verleden jaar (2 oktober) heeft de politiek wakker geschud en -ook al is er uiteindelijk niet uitgekomen wat wij, de demonstranten en de overige Nederlanders, wilden- de plannen van het rampenkabinet zijn daardoor in ieder geval toch gedeeltelijk afgezwakt.

Om te beginnen kunnen we op 24 september met zoveel mogelijk mensen naar Den Haag komen om 'het kabinet te omsingelen'. Meer bijzonderheden over deze demonstratie zijn te vinden op de site van de organisatie Keer het Tij die deze demonstratie op touw heeft gezet.

Het eerder genoemde artikel is in zijn geheel te vinden op de website van de Internationale Socialisten, via de link naar het blad linksboven op de pagina.

Geen opmerkingen: