maandag 26 september 2005

En wat nu, met de zorgverziekingswet?

Vandaag lees ik in het Brabants Dagblad dat de kans op overlijden door een hart- en vaatziekte sedert 1970 meer dan gehalveerd is, waarbij nog vermeld wordt dat sinds de jaren 1980 Nederlanders minder zijn gaan roken, terwijl ook hoge bloeddruk en cholesterolproblemen beter behandeld worden.

En dan kunnen we nu wachten op de stijging die bijna onvermijdelijk het gevolg zal zijn van de nieuwe Zorgverziekingswet, die 1 januari a.s. van kracht wordt. De wachtlijsten zullen toenemen, al is het alleen al door de extra administratieve rompslomp, verzekeraars zullen behandelingen niet goedkeuren om kostenredenen en bepaalde medicijnen zullen vervangen moeten worden door medicijnen die volgens de overheid gelijkwaardig maar goedkoper zijn. Bijverschijnselen van de goedkopere preparaten zijn daarbij uiteraard niet van belang.

GELD, GELD, GELD, dat is alles - en het enige - waar dit regime op let. Hoe eerder we verhongerd zijn door de schraapzucht van dit regime, des te eerder kunnen we gaan genieten van de eeuwige zaligheid, die door de hypocrieten van de club waar Balk lid van is als het hoogste goed wordt beschouwd.

Balk is natuurlijk niet katholiek, en zijn god heeft ongetwijfeld andere ideeën dan de god van Rome, maar ik wil hem toch even wijzen op de allereerste vraag die RK kinderen in de jaren 1950 uit de katechismus moesten leren (onderstreping door Dwarslezer):
Waartoe zijn wij op aarde?
Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Geen opmerkingen: