zondag 4 september 2005

Normen en waarden? Balk snapt er niks van!

En dan bedoel ik (helaas) niet alleen de Balkende Ellende himself, maar de hele club leeghoofden die hij om zich heen verzameld heeft.

In de rubriek Recht doende van het maandblad Aaneen van ABVAKABO FNV staat daarvan weer een extreem (on)fraai voorbeeld:

Een grensarbeidster raakt in de WAO en blijft in België wonen. Op haar WAO-uitkering worden premies ingehouden voor AOW, AWW (later Anw), WW, AWBZ en Zfw, althans... per 1 januari 2000 wordt er geen AOW- en Anw-premie meer ingehouden (de andere premies lopen gewoon door). Daardoor bouwt betrokkene ook geen AOW-rechten meer op, tenzij ze zich daarvoor vrijwillig verzekert. Deze vrijwillige premies zijn echter de laatste 5 jaar, zeker vergeleken met de premiehoogte in (bijv.) 1995, extreem gestegen.

Uiteindelijk komt de zaak bij het Europese Hof in Luxemburg, waar beslist wordt dat verplichte verzekering voor álle sociale verzekeringswetten moet gelden (of voor geen enkele).

Het regime van Balk & Zwam, dat constant zeurt over 'normen en waarden' trekt haar conclusies: op volstrekt onchristelijke wijze heeft het Nederlandse regime daarom een wetsvoorstel voorbereid om helemaal geen premies meer in te houden op uitkeringen voor in het buitenland woonachtigen.

Het verbaast me allemaal niet. Ik was al lang tot de conclusie gekomen dat het christelijke van Balk en zijn hele club alleen schuilt in de C in de naam van hun partij (en misschien dat ze ook nog wel eens naar de kerk gaan, omdat anders de buren gaan praten), maar verder hebben ze kennelijk nooit gehoord van wat de bijbel (hun eigen heilige boek) voor hun soort gedrag belooft.

Lees even mee in Matteüs 25 hoe hoog Jezus Christus de solidariteit met minder vermogenden stelt en wat de hartelozen te wachten staat:
41. [...] Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor den duivel en zijn engelen bereid is. 42. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43. [heel interessant voor mevrouwtje Verdomd, letterlijk, zoals hierna blijkt!] Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, [...]."

En er moeten toch in het CDA ook nog wel figuren rondlopen die zich nog de spreuk "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!" van de Bond Zonder Naam herinneren... Dat moet zelfs voor de minst geletterde wel duidelijk zijn!

Geen opmerkingen: