dinsdag 13 september 2005

Nederlands onderwijs middelmatig

Het NRC/Handelsblad omschrijft de situatie vandaag onder de kop "Onderwijs in Nederland op middenniveau" maar dat doet m.i. onvoldoende recht aan het feit dat dit onvoldoende is. Het artikel, gebaseerd op het rapport Education at a Glance 2005 van de OESO, geeft echter -voor wie tussen de regels kan lezen, wat ik bij NRC/Handelsblad-lezers wel verwacht- wel aan dat het allemaal niet zo best is, want bij de OESO-landen bevinden zich ook landen waar het onderwijs kennelijk op een erg laag peil staat: Zo heeft bijv in Nederland 29% hoger onderwijs gevolgd [met succes beëindigd? En: in hoeverre kun je het onderwijs in de verschillende landen vergelijken?] tegenover bijv. 10% in Italië, Tsjechië en Turkije, maar ook tegenover 50% in Canada, Japan en Zuid-Korea.

Jammer genoeg maakt het artikel geen vergelijking met de situatie in eerdere jaren en ikzelf heb helaas die gegevens ook niet, maar het zou me geenszins verbazen wanneer Nederland in de laatste -pak-weg- 30 jaar een aantal plaatsen gedaald is op de ranglijst...

Geen opmerkingen: