donderdag 15 september 2005

EU-lobby is nog niet uitgezwetst!

Gisteren is het verslag van de werkzaamheden van de Referendumcommissie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt gesuggereerd dat er zoveel mensen tegen de Europese 'grondwet' gestemd hebben, omdat de voorbereidingstijd te kort was en omdat het bedrag voor campagnes door maatschappelijke organisaties te klein was. (NRC/Handelsblad van gisteren)

Ik kan me niet aan de stellige indruk onttrekken dat hier weer een clubje neoliberale praatpalen aan het werk is, die ons vooral wil overtuigen dat we stom zijn geweest om tegen te stemmen. Vergiftigde lulkoek!


Diverse 'anti'-organisaties hebben kans gezien -ondanks de tegenwerking van de overheid (zoals pogingen om websites te laten sluiten)- een duidelijke en informatieve campagne te voeren. Dit in tegenstelling tot de overheid die weliswaar geld genoeg tot haar beschikking had (ze graaide gewoon naar eigen inzicht uit de schatkist) en die niet verder kwam dan de huis-aan-huis verspreiding van enkele grauwe brochures met halve leugens en halve waarheden.

Laat ik het nog even duidelijk stellen voor de vierkante neoliberale koppen: Er is maar één grondwet die goed kan zijn (en dan bedoel ik niet eens qua inhoud, maar qua vorm) en dat is een grondwet waarin alleen hoofdlijnen zijn opgenomen, en die bovendien democratisch tot stand moet zijn gekomen. Het grootste deel van de inhoud van de afgewezen 'grondwet' bestaat uit zaken die in organieke wetten moeten zijn opgenomen en niet rotsvast in een grondwet moeten zijn vastgelegd. Het is daarom alleen maar terecht dat de kiezers een overduidelijk NEE / NON hebben laten horen!

Geen opmerkingen: