zondag 23 april 2006

Toch wel slim van de VS en de EU!

Écht een slimme zet van de VS (en hun slaafjes in de EU) om de geldkraan van Palestina dicht te draaien, omdat er bij democratische verkiezingen toevallig een partij gewonnen heeft, die in het 'westen' niet zo best ligt. Het feit dat de partij in het verleden niet altijd even fris bezig is geweest, en dat niet duidelijk is of ze zich in de toekomst een beetje constructiever zal opstellen, mag m.i. geen reden zijn om te interveniëren.

Van de VS wisten we al dat die alles interpreteren naar de mate waaruit het in hun eigen belang is (ik hoef alleen maar de Varkensbaai, Grenada, Irak en Chili te noemen - wie wil kan zelf de rest nazoeken), en eigenlijk konden we het van de EU ook verwachten, gezien de tekst van het eerste lid van artikel I-41 van het ontwerp voor een Europese grondwet:
"De Unie kan daarvan gebruik maken voor missies buiten het grondgebied van de Unie met het oog op vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties."

Verleden week heeft Iran (volgens Bush een 'schurkenstaat'), evenals het emiraat Qater, de Palestijnse Autoriteit al hulp aangeboden (zie mijn bericht "Schijnheilige nep-democraten" van 17 april). Vooral de hulp van Iran vergroot natuurlijk de invloed van Iran in Palestina, maar waarschijnlijk vindt de club rond Bush dat geen probleem: het is alleen maar extra gemakkelijk om de Palestijnen dan tegelijk met Iran uit te roeien.

Vandaag is er door Al-Jazeera weer een nieuwe boodschap van Bin Laden uitgezonden, waarin hij dankbaar gebruik maakt van de westerse houding jegens de Palestijnse Autoriteit.

Ik begin steeds meer te geloven dat Bush & Co. juist hun best doen om zoveel mogelijk conflicten te creëren, zodat ze lekker kunnen knokken. Het ergste is alleen dat de hoofdschuldigen wel zorgen op veilige afstand te blijven. De doden die links en rechts vallen zijn voor hen niet meer dan 'jammer maar helaas, pindakaas'...

Geen opmerkingen: