vrijdag 28 april 2006

Iran actiefste stimulator terrorisme?

Volgens het jaarlijkse rapport over wereldterrorisme van het Verenigdestaatse Minus-terie van Buitenlandse Zaken is Iran "de actiefste staatsstimulator van het terrorisme". (BBC News vandaag)

Deze bewering getuigt vooral van een danig valse bescheidenheid, want ik ben ervan overtuigd dat de Verenigde Staten met stip op de eerste plaats staan.

Zij voeren op dit moment in twee landen oorlog, zetten een derde land onder druk (en zijn mogelijk van plan daar ook een oorlog te beginnen) en vervullen mensen over de hele wereld met afschuw door hun wanbeleid. Op deze manier stimuleren zij verzet, met name bij mensen die niet geleerd hebben zelfstandig na te denken, zoals in talloze dictatoriaal geleide islamstaten.

In landen, waar mensen gewend zijn aan vrijheid van meningsuiting, wordt dan gedemonstreerd. In veel van de dictatoriaal geleide landen mag dat echter niet. Tezelfdertijd worden mensen in die landen door de subjectieve media ook nog eens eenzijdig voorgelicht, als zou 'het westen' de middeleeuwse kruistochten tegen de islam hervat hebben (dat was bepaald een meesterlijke woordkeus van Big Brother Bush).

Wanneer dan door bepaalde van hun kerkelijke leiders ook nog eens benadrukt wordt dat actief verzet tegen deze 'kruistocht' van Bush 'heilig' is, is het niet vreemd dat velen zich geroepen voelen om hun leven op te offeren voor deze goede zaak. Zij zullen dat ongetwijfeld niet als terrorisme zien, maar als legitiem verzet - en in het geval van de aanslagen in Irak, althans voorzover als ze tegen de bezetters gericht zijn, is dat in ieder geval nog waar ook.

Geen opmerkingen: