donderdag 27 april 2006

2006 wordt in Spanje het "Jaar van het Historische Geheugen"

Vandaag is door alle in het Spaanse parlement vertegenwoordigde partijen (uitgezonderd -uiteraard- de PP) een wetsvoorstel goedgekeurd, waarbij het jaar 2006 tot "Jaar van het Historische Geheugen" wordt verklaard. In dit wetsvoorstel wordt ook aan de regering gevraagd binnen een maand het aangekondigde rapport over de situatie van de slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog en van de dictatuur van Franco openbaar te maken. (El País vandaag)

Alle partijen hebben benadrukt dat ze hiermee geen 'oude wonden willen openen'; behalve natuurlijk de PP (de Partido Popular, die de politieke nalatenschap van de dictator Franco in stand probeert te houden). Volgens de PP is het de bedoeling "het verleden als politiek wapen te gebruiken".

Ook wordt in het wetsvoorstel dat op dit moment door de Spaanse Senaat behandeld wordt, voorgesteld om de (Spaanse) Tweede Republiek (1931-1939) te erkennen als voorloper van de huidige Spaanse democratie.

De PP stelde voor om 2006 tot "Jaar van de Eensgezindheid" te verklaren, maar dat voorstel werd door alle andere partijen verworpen.

Geen opmerkingen: