vrijdag 21 april 2006

Wat is het verschil tussen China en de VS...

... althans volgens het Jeugdjournaal?

Vanavond werd in het Jeugdjournaal aandacht besteed aan het bezoek van de Chinese president Hu aan de VS, en daarbij zou even uitgelegd worden dat het hier om twee heel verschillende landen gaat.

Uiteraard -gezien de benadering- werd niet gezegd dat beide landen samen de grootste milieu-verpesters zijn. Ook werd niet vermeld dat beide verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de doodstraffen ter wereld (zie mijn artikel Doodstraffen in 2005 (enkele cijfers) van gisteren. Het ging immers om de verschillen...

Welnu, het Jeugdjournaal legt uit dat China geen vrijheid van meningsuiting kent en dat in China
gevangenen worden gemarteld. Hoe dat in de USA zit werd verder niet vermeld, maar uiteraard begrijpt iedereen (of wordt althans iedereen geacht te begrijpen) dat dat in de VS dus niet gebeurt. Het gaat immers om verschillen.

Helaas: de VS is nog achterbakser. Het régime van de VS zorgt ervoor dat gevangen buiten het grondgebied van de VS worden gemarteld (bijv. in Afghanistan en Irak), en als daarover iets uitlekt, wordt er gauw een sergeantje gestraft en is weer bewezen dat de VS het heel serieus neemt met de mensenrechten. Helaas is er dan ook nog het concentratiekamp in Guantánamo op Cuba, dat volgens een Verenigdestaatse rechter wel gezien moet worden als Verenigdestaats grondgebied. Dat was echter een vergissing, die binnenkort gecorrigeerd wordt, wanneer de gevangenen naar Afghanistan of elders worden overgeplaatst. Tja, daar wordt ook gemarteld, dus IN de VS, maar - zoals ik al zei - dat was een vergissing, en het 'zal niet meer gebeuren'.

Vrijheid van meningsuiting dan... Een radiozender mag bijvoorbeeld best het woord "f**k" uitzenden. Het staat -belachelijk genoeg- zo, met nog een aantal andere laakbare woorden (die ook grotendeels uit asterisken bestaan) in de lijst van de FCC, de waakhond van de telecommunicatie in de VS. Het betekent overigens niet "fork' bijvoorbeeld, maar "fuck", maar dat moet iedereen maar spontaan begrijpen. Uiteraard mag het wel uitgezonden worden (vrijheid van meningsuiting, nietwaar), maar de consequentie is wel een boete van $ 550 voor elke keer dat het woord gebruikt wordt, zelfs als het in een liedje is.

Uiteindelijk zitten we dus nog steeds met de overeenkomsten tussen China en de VS... Ik weet wél tenminste één verschil: de VS voeren een onrechtmatige oorlog in Irak en zijn ook hard bezig met de voorbereidingen van tenminste een andere oorlog, in Iran.
China daarentegen bezet al tientallen jaren Tibet (maar de VS hebben zowat heel West-Europa onder controle) en bedreigt Taiwan (maar de VS bedreigen Venezuela, Cuba, Bolivia en elk ander land, waarvan de regering als anti-Verenigdestaats wordt beschouwd).


Een misschien overigens nog wel prangender vraag dan die naar de verschillen tussen China en de VS, is de vraag waarom het Jeugdjournaal zo "subtiel" bezig is kinderen (hun doelgroep) te indoctrineren? Of wordt ook de NOS (de producent van het Jeugdjournaal) aangestuurd vanuit de bende van Balk, dé Europese fanclub van George Double-Me Bush?

Geen opmerkingen: