vrijdag 14 april 2006

Oplossing voor broeikaseffect?

Nederlandse onderzoekers hebben een bacterie ontdekt, die methaan 'eet' en die daarmee een bijdrage zou kunnen leveren aan de gevolgen van het broeikaseffect, zoals zowel in het Jeugdjournaal als in het Journaal van 20:00 werd verteld.

Het klinkt allemaal geweldig en met een beetje geluk gelooft het Nederlandse volk dat we ons dus niet meer druk hoeven te maken over het nog steeds groeiende auto-gebruik, immers de bacterie 'eet' methaan en methaan is een nog grotere oorzaak van het broeikaseffect dan CO2. De oplossing lijkt namelijk simpel: we gooien wat van de bacterie in de benzine en het probleem is opgelost. De bacterie stijgt, gedragen door de CO2-rijke uitlaatgassen omhoog en vreet hoog in de atmosfeer lekker de methaanmolecuultjes op. Of?

Ineens herinner ik me hoe de boeren, die in West-Friesland moerasgas uit de sloten opvingen voor eigen gebruik (moerasgas is ook gewoon methaan, oftewel CH4), te horen kregen dat dat niet meer mocht, waardoor dat gas voortaan in de atmosfeer terechtkwam.

Kan de bacterie wellicht worden toegepast op domme politici, die weigeren conclusies te trekken op milieugebied? Dat zou ook een oplossing kunnen zijn!
En anders verdwijnt het broeikaseffect (wanneer dat al het gevolg is van menselijk gedrag) vanzelf, wanneer over enkele decennia de fossiele brandstoffen helemaal opgebruikt zijn...

Geen opmerkingen: