vrijdag 21 april 2006

En maar doorleuteren over het milieu...

... en intussen mag Schiphol van de Balkenclub rustig doorgroeien tot 520.000 vluchten (nu zijn het er ruim 400.000) per jaar. Er wordt wel bijgezegd dat dat 'onder voorwaarden' is, maar we weten intussen dat die voorwaarden van het régime Balkenende losse woorden zijn, die nog meer stinken dan een scheet van een zieke koe.

Een van die voorwaarden is de verplichting dat de luchtvaartsector zich binnen zes maanden moest 'vastleggen op maatregelen om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk terug te dringen'. Het komt er zo ongeveer op neer dat de geluidsoverlast moet worden uitgesmeerd over alle omwonenden (dat noemen ze dan 'saldering'). (Het Parool vandaag)
Als ze nou voortaan alle vliegtuigen via het Binnenhof en bijv. Cappelle a/d IJssel laten aanvliegen, zul je mij niet meer horen klagen...

Als een waar VVD-kabinet, heeft de club van Balk & Zwam de belangen van de mensen weer ondergeschikt gemaakt aan de nutteloze aandelenknippers van de luchtvaartsector. Van christelijke menselijkheid is er waarlijk niks te bespeuren in het wanbeleid van het Nederlandse régime...

Milieubescherming heeft (volgens een ander artikel in Het Parool van vandaag) harde acties aangekondigd: "De tijd van handtekeningen verzamelen is voorbij".

Geen opmerkingen: