maandag 24 april 2006

Wat leeft Micro$oft toch mee met zijn klanten...

Vanochtend is een van de grootste zaken van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg begonnen, en wel tegen Microsoft. Deze multinational is het namelijk niet eens met drie maatregelen die de Europese Commissie het bedrijf in 2004 heeft opgelegd.

De eerste zaak die behandeld wordt is de verplichting aan Microsoft (MS) om Windows voortaan zonder de Windows Mediaplayer (WMP) te leveren, omdat het daardoor voor andere bedrijven onmogelijk of althans moeilijk wordt gemaakt om hun producten te verspreiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan Real, de -voorzover als ik me herinner- eerste die erin slaagde geluid via het internet te 'stromen', maar bijv. ook WinAmp.

Op dit moment gebruiken veel consumenten (ook in mijn kennissenkring is dat het geval) als vanzelfsprekend WMP, net zoals ze gemakshalve ook gebruik maken van MS's browser "Internet Explorer" en van MS's e-mail programma "Outlook (Express)", ofschoon daarvoor even comfortabele en (tot op dit moment in ieder geval) veiligere alternatieven bestaan.

De consumenten zijn volgens MS de dupe wanneer Windows zonder WMP wordt geleverd. Daarnaast voert het bedrijf aan dat er in de tijd dat MS verplicht was ook een Windows-versie zonder WMP te leveren, daarvan slechts 1.778 exemplaren verkocht zijn. De vraag is overigens of dat komt omdat de consument die niet wil (misschien wel omdat hij geen korting krijgt?), of omdat de handel denkt dat de consumenten het liefst een computer hebben waarop ze zelf niets hoeven te installeren.

Een ander aspect is dat, in ieder geval in het verleden, WMP bij gebruik vage code naar MS verstuurde. MS heeft indertijd verklaard dat er geen persoonlijke gegevens doorgestuurd worden, maar mij is in ieder geval nooit duidelijk geworden wat het dan wél was.

Verder heb ik in het verleden (toen ik WMP nog wel eens gebruikte) geconstateerd dat het programma veel systeembronnen gebruikte, waardoor mijn computer merkbaar trager werd.

En tenslotte heb ik nog grote bezwaren tegen het eigen format van MW (WMA-bestanden), omdat die van codes voorzien kunnen worden, waardoor ze bijv. maar een beperkt aantal keren gespeeld kunnen worden. Wat voor ellende een dergelijke werkwijze tot gevolg kan hebben, hebben degenen ondervonden die via Planet digitale muziek 'gekocht' hadden (al weet ik niet of dat WMA-bestanden waren) en die van de ene op de andere dag niet meer konden afspelen. Voor mij is dé standaard voor gecomprimeerde muziek op dit moment nog MP3, ofschoon het nog leuker zou zijn wanneer OGG Vorbis eindelijk eens een keer écht zou doorbreken.

Op grond van dit alles zou de Europese rechter eigenlijk moeten beslissen dat MS alleen Windows mag leveren zonder WMP. Het is voor een consument gemakkelijk genoeg om zelf een mediaspeler te installeren, maar hij zal dan in ieder geval zélf een keus moeten maken. De kans blijft dan nog steeds groot dat de meesten voor WMP zullen kiezen, net zoals nog steeds een grote meerderheid van de PC-gebruikers in Nederland MS-Office of in ieder geval Word (eventueel uit MS-Works) gebruikt, terwijl er toch diverse goedkopere (WordPerfect) of zelfs gratis (OpenOffice) en -zeker voor alledaags gebruik- volwaardige alternatieven zijn.

Geen opmerkingen: