dinsdag 25 april 2006

Condo Rice preekt de passie. Opgepast!

Bush' minus-ter van Buitenlandse Zaken (ik formuleer het zo omdat ze meer de belangen vertegenwoordigt van de kliek rond Bush dan die van het Verenigdestaatse volk) heeft vandaag Griekenland en Turkije gewaarschuwd voor het risico dat Rusland een monopolie krijgt over de levering van aardgas in Europa.
Ze verdedigt hierbij impliciet een geplande pijpleiding vanuit Azerbadjan, omdat hierdoor de Russische greep op de energiemarkt in Europa zou verzwakken. (Washington Post, vandaag)


Het is toch ontroerend om te zien hoe bezorgd ze is over onze Europese energiesituatie. Intussen blijven ze in de VS onverminderd doorgaan met het verspillen van fossiele brandstoffen in auto's die -bij wijze van spreken- één liter gebruiken per kilometer, waardoor niet alleen de Europese energiesituatie, maar die van de hele wereld, in gevaar komt.

Wat echter nóg schijnheiliger is, is dat de VS hun uiterste best doen om de wereldoliemarkt volledig onder controle te houden. Soms gebeurt dat door politiek handjeklap, zoals in het geval van Saudi-Arabië, Koeweit en de Golfstaten. Lukt dat niet dan wordt simpelweg een aanleiding verzonnen voor een oorlog, zoals in Irak en -naar het zich nu laat aanzien- Iran, of wordt gepoogd medeplichtigen van de club van Bush aan de macht te helpen (brengen), zoals in het geval van Venezuela.

En intussen waarschuwt Condootje ons heel lief voor de dreiging die van de Russen zou uitgaan.

Je zou bijna denken dat ze veronderstelt dat wij het Nederlandse spreekwoord vergeten hebben dat voor dit soort gevallen
een duidelijke vingerwijzing geeft: Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Toch had ze daar minstens op bedacht mogen zijn, want ook in het Engels bestaat daarvan een æquivalent: When the fox preacheth, then beware your geese.

Geen opmerkingen: