woensdag 19 april 2006

Oorlogsgetrommel in de VS

De Russische overheid heeft vandaag te kennen gegeven in ieder geval geen acties tegen Iran te willen vóór de door de VN gestelde termijn (28 april) voor het beëindigen van de uraniumverrijking.

De Verenigdestaatse Staatsecetaris van Buitenlandse Zaken Nicholas Burns liet echter aan verslaggevers weten dat hij (d.w.z. het régime van George Double-Me Bush) het toch anders ziet: "Wat ik gisteravond [...] gehoord heb was geen overeenstemming over specifieke details, maar wel over het algemene idee dat Iran zich geïsoleerd moet voelen en dat er een prijs staat op wat zij aan het doen zijn. [...] We moeten nu voorbij dat punt gaan en overeenstemming bereiken over de specifieke maatregelen die we nodig hebben om dat te te verwezenlijken. [...] Bijna elk land overweegt een of andere soort sanctie en dat is een nieuwe ontwikkeling. We hebben gisteravond en vandaag opnieuw gehoord dat iedereen die gesproken heeft aan sancties denkt." (Reuters vandaag)

Wat hij precies zegt is dat de VS vindt dat ze beter vandaag kunnen toeslaan dan gisteren. De opmerking over "bijna elk land" betekent uiteraard niets, want een dergelijke bewering kan niet gecontroleerd worden. Reuters meldt dat Rusland en China (toch geen kleine landen) in ieder geval geen heil zien in sancties, en tijdens een bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken van Rusland, China, de VS, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, waren ze het er (bijna) allemaal over eens dat het probleem langs diplomatieke weg moest worden opgelost. De enige uitzondering vormde de VS, die militaire actie niet uitsluiten.

Verder blijf ik het belachelijk vinden dat de VS (het enige land dat ooit daadwerkelijk kernwapens heeft gebruikt) meent andere landen te mogen verbieden eigen kernwapens te produceren. Dit nog afgezien van het feit dat er geen enkel bewijs is dat het Iran niet, zoals het land zelf aangeeft, uitsluitend te doen is om kernenergie. Niet dat ik Iran niet in staat acht om wel degelijk kernwapenplannen te hebben, maar dan nog. De VS en Rusland moeten eerst maar eens werk maken van hun afspraak om hun kernwapens te ontmantelen. Daarna hebben ze misschien het recht om andere landen te kapittelen.

Reuters meldt verder nog dat Condo Rice in Chicago te kennen gaf dat de 'internationale gemeenschap het erover eens was dat Iran geen kernwapens mocht hebben'. "[...] we zijn bereid om gebruik te maken van beschikbare maatregelen (politiek, economisch en anderszins) om Iran van zijn plannen af te brengen."

Geen opmerkingen: