woensdag 4 juni 2003

Zielige grootgraaiers

Ik heb vandaag geprobeerd door te dringen in de denkwereld van de "grote graaiers", in hun logica en in hun pogingen om (wellicht schuldbewust?) de hoeveelheden geld te rechtvaardigen die zij zich toeëigenen of laten toewijzen. Het is me niet écht gelukt. Wie ook een poging wil wagen, kan proberen om een kijkje te nemen in het verhaal van Van Wijk (KLM), dat is na te lezen op de site van NRC-Handelsblad (http://www.nrc.nl/economie/artikel/1054703251177.html). Probeer ook eens te begrijpen hoe zielig Van Wijk is omdat hij vorig jaar maar een NETTO salarisverhoging van 4% heeft genoten, terwijl het gewone KLM-personeel "in dezelfde tijd 5% stijging kreeg". Hij heeft het hier over een verhoging van zijn salaris, dus niet over zijn inkomsten. Bovendien heeft hij het over zijn NETTO inkomen, en dat is beslist netto -in geld uitgedrukt- heel wat meer dan 5% voor het gewone personeel (en dan hoop ik nog dat hij zo fatsoenlijk is om zijn salarisverhoging niet te vergelijken met de bruto verhoging van het personeel, omdat in het citaat het woordje netto alleen bij zijn eigen salaris vermeld wordt).

Geen opmerkingen: