woensdag 4 juni 2003

Dodelijke transporten

In Heiloo is een meisje van 15 jaar doodgereden door een vrachtwagen, ofschoon die -blijkens het artikel in het Noord-Hollands Dagblad- "was voorzien van een dodehoekspiegel".

Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen: De enige manier om dit soort vreselijke ongevallen te voorkomen is ervoor te zorgen dat er geen grote vrachtwagens meer kunnen komen op plaatsen waar ze fietsers en voetgangers kunnen tegenkomen. Ik wil best begrijpen dat bedrijven bevoorraad moeten worden, dat goederen afgeleverd moeten worden, maar dat moet dan maar met kleinere vrachtwagens of transportbusjes gebeuren. Dat dat meer kost mag geen bezwaar zijn! Een mensenleven is oneindig meer waard dan wat ook. En bovendien zijn de prijzen van alles de laatste paar jaar zoveel gestegen, dat er best iets van die meeropbrengst in de hogere vervoerskosten gestoken mag worden.

En laat niemand de schuld aan anderen geven:- Rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer. Alleen al om die reden is de suggestie dat fietsers maar achter vrachtwagens moeten blijven onfatsoenlijk. Maar zelfs die suggestie helpt niet altijd, want wat doe je als je bij een kruispunt staat te wachten om over te steken en er komt ineens een vrachtwagen achter je staan, die wanneer het verkeer mag doorrijden vergeten is dat er een fietser naast hem staat (d.w.z. dat hij naast een fietser is gaan staan)?

Chauffeurs van transportbedrijven moeten ervoor zorgen dat zij zich - net als iedere verkeersdeelnemer - veilig gedragen in het verkeer. Als hun voertuigen zo onveilig zijn, dat dit slachtoffers kan opleveren, dan is er geen wezenlijk verschil tussen een dergelijke vrachtwagen en, bijvoorbeeld, een auto met defecte remmen. De betreffende chauffeurs zouden moeten weigeren om met dergelijke moordwagens (moordwapens?) te rijden.

In de huidige politieke en sociale situatie is het echter alleszins voorstelbaar dat zij alleen tegen een hoge prijs (ontslag zonder uitkering, wegens dienstweigering) hun geweten zouden kunnen volgen, dus uiteindelijk is het zaak dat de transportondernemers, ook zonder wettelijke verplichting, hun conclusies trekken.

De politiek moet ervoor zorgen dat mensen niet het slachtoffer kunnen worden van economische belangen. Het moet mogelijk zijn om het, ook zonder Europese regels, wettelijk onmogelijk te maken dat grote vrachtwagens op kleinere wegen komen. Deze maatregels zouden bovendien goed zijn voor de werkgelegenheid (en dus "voor de economie"), en gezien de beleden goede bedoelingen van het nieuwe kabinet, hoop ik dan toch maar dat het nog goed zal komen.

Geen opmerkingen: