vrijdag 20 juni 2003

Z. = persona non grata

Diverse kranten melden vandaag dat de meerderheid van de Tweede Kamer er geen bezwaar tegen heeft dat de vader van Máxima aanwezig is bij de doop van zijn kleinkind, omdat dit een privé aangelegenheid is. Inderdaad, in een land waar staat en kerk gescheiden zijn, is doop een privé aangelegenheid. Afgezien echter van het feit dat dit debat een beetje voorbarig lijkt (de zwangerschap is immers pas net aangekondigd), vind ik dat de zaak een beetje te simpel wordt voorgesteld.

De doop van het kleinkind van Jorge Z. is dan wel een privé aangelegenheid, maar zijn (vooralsnog niet voldoende bewezen) misdaden, waarnaar tot op heden nog onvoldoende onderzoek geweest is, zijn wel degelijk een zaak van algemeen belang. Mocht Z. dus inderdaad naar Nederland komen, net zoals hij -naar mijn mening- ongetwijfeld aanwezig was bij het huwelijk van zijn dochter (het was beslist niet toevallig dat vooraf bepaald was welke delen van de Nieuwe Kerk in Amsterdam wél en welke niet in beeld gebracht mochten worden), dan zou ik het zeer wenselijk vinden als hij aangehouden zou worden in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar zijn gedrag, houding en positie tijdens de dictatuur van Videla.

Een groot voordeel echter van het feit dat deze gebeurtenis is aangemerkt als een "privé aangelegenheid" heeft echter wel het enorme voordeel dat we gevrijwaard worden van talloze fotoverslagen in de kranten en van steeds opnieuw herhaalde TV-opnamen.

Geen opmerkingen: