donderdag 19 juni 2003

Slimme zet van Bush?

"President Bush heeft gisteren in harde bewoordingen de Britse premier Blair verdedigd, die net als Bush onder vuur ligt over het vermeend aandikken van bewijzen tegen Irak om een oorlog te rechtvaardigen." (NRC-Handelsblad)

Ik begin langzamerhand toch nog een beetje het idee te krijgen dat Bush toch nog wel een beetje kan denken. Door namelijk zo nadrukkelijk de verdediging van Blair op zich te nemen, benadrukt hij daarmee tevens hoe fout Blair wel gezeten moet hebben. Gezien het politieke bewustzijn van de grote massa in de westerse wereld leidt dit er onvermijdelijk toe dat niemand zich nog herinnert dat het uiteindelijk Bush was die de leugens de wereld instuurde. Blair heeft als zijn trouwe paladijn alleen His Master's Voice gerelayeerd..

Dan Belgiƫ, waar aanklachten zijn ingediend tegen Bush, Blair, Rumsfeld en Rice op grond van hun betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Verder ook nog tegen Wolfowitz voor zijn activiteiten rond Afghanistan. Een en ander op grond van de Belgische genocide-wetgeving. (La Vanguardia, Barcelona).

Ongetwijfeld zullen deze aanklachten niet leiden tot daadwerkelijke vervolging en hebben ze vooral een symbolische betekenis, maar het geeft in ieder geval aan dat principes wel degelijk waarde hebben. De Verenigde Staten reageren hierop door te dreigen het hoofdkwartier van de NAVO van Brussel te verplaatsen naar een plaats buiten Belgiƫ. (Vraagje tussendoor: is de VS de baas van de NAVO?) Volgens mij heet een dergelijke handelwijze in gewoon Nederlands "chantage" - en om Bush een beetje terwille te zijn: in het Engels heet het "blackmail". Ik ben trouwens benieuwd welk land schaamteloos genoeg zal zijn om in deze situatie onderdak te bieden aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier...

Geen opmerkingen: