vrijdag 9 mei 2003

Kunnen Zalm en collega's wel denken?

Hebben de Haagse politici na een jaar proefballonnetjes, geruzie en gekonkel vergeten hoe ze moeten nadenken of ontbreekt het mijzelf aan intelligentie? Of...?Ik begrijp in ieder geval niets van de logica (?), waarmee "de politiek" meent de hedendaagse samenleving te moeten helpen.

Terwijl bij treinladingen mensen ontslagen worden, weten zij niets beters te bedenken dan regelingen voor werklozen, arbeidsongeschikten en iedereen (WW, WAO, Ziekenfonds) ongunstiger te maken. Mensen moeten door fiscale maatregelen gedwongen worden langer te werken en zouden zelfs voortaan (vroegtijdig proefballonnetje?) voortaan tot hun 67e moeten werken en in ieder geval tot hun 65e blijven solliciteren. Alsof werkgevers zitten te wachten op ouderen. Het feit dat zelfs werkgeversorganisaties deze beoogde maatregelen onzinnig vinden, zou toch te denken moeten geven.

Het zou m.i. van wijsheid getuigen wanneer maatregelen genomen zouden worden om jongere werklozen aan het werk te helpen. Dit heeft allerlei voordelen: Voor werkgevers zijn zij interessanter (lagere beloning, betere gezondheid, meer gewend aan nieuwe technieken en beter geschikt voor het wennen aan nieuwe inzichten en technieken); voor de samenleving als geheel (minder overlast door zich vervelende hangjongeren) en voor de maatschappelijke lasten en de veiligheid (immers mensen die een baan hebben zullen zich minder gauw nutteloos voelen en zich minder vervelen, waardoor ook de overlast door vernielingen zal afnemen) is dat ook beter dan -waar het op dit moment meer op lijkt - deze generatie min of meer af te schrijven. En uiteraard is het voor de jongeren ook veel beter: het is ongetwijfeld beter je eigen inkomen te verdienen dan elke week je hand op te moeten houden voor een minimale uitkering.

De enigen die geen baat zullen hebben bij een lagere jongerenwerkloosheid zijn de drugshandelaars, want mensen met een baan hebben eenvoudig geen tijd voor een full-time verslaving.

Of... zou de politiek verleerd zijn om redelijk klinkende excuses te verzinnen, omdat het er hun in feite alleen om te doen is koste wat koste te "bezuinigen"? Het wordt tijd Zalm en zijn norm eens te recycleren en te vervangen door iets intelligenters (en een minder zelfvoldane kop zou ook geen kwaad kunnen).

Geen opmerkingen: