vrijdag 7 december 2007

9/11: 50 jaar later

We schrijven 2060 en stellen dat er geen betere scherprechter is dan de historie. Op geen enkele manier kunnen we onze verworvenheden, fouten en tragedies analyseren als wanneer we dit doen in alwetend retrospectief. De Tweede Wereldoorlog zag er 70 jaar na dato heel wat anders uit dan in de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw, toen de naschokken nog voelbaar waren in de wereld en de politiek nog steeds gekleurd werd door de verhoudingen die toen zo door elkaar gegooid waren. De holocaust, zo verschrikkelijk als ze ook was, kwam daarna in een ander licht te staan toen er nog vele genociden en raciale tragedies volgden. Het was duidelijk dat we niks van onze recente en bloedige historie hadden geleerd. Na dit ultieme dieptepunt van de moderne wereld werden we geconfronteerd met nog vele oorlogen, het communisme, de kernwapenwedloop en terrorisme, zowel van de kant van het fanatiek nationalisme als van geallieerde regeringen. Dat laatste vond zijn culminatie in de aanslag op de Twin Towers, op 11 september 2001.

Lees hier het hele artikel van Antagonizer.

Geen opmerkingen: