woensdag 26 december 2007

Wat is de zin van kersttoespraken? (1)

Beatrix heeft weer eens van zich laten horen. Het is natuurlijk goed dat ze iets doet voor haar ruim bemeten zakgeld, maar dan vraag ik me wel af, waarom ze dat dan niet doet voor iedere Nederlander. Ze begint namelijk haar kersttoespraak al meteen met "het licht van gods liefde", en aangezien niemand ooit heeft kunnen aantonen dat er een god bestaat (het is véél gemakkelijker te bewijzen dat die niet bestaat), begint ze al meteen met iets leegs.

Ze vertelt dan nog iets over de in Nederland "in recht" vastgelegde democratie, die ook "respect voor minderheden" heeft (behalve dan kennelijk voor mensen die geen geloof hechten aan de bewering van christelijke schriftgeleerden).

Iedereen moet zich, aldus Beatrix, houden aan de "grenzen van de wet", "ongenuanceerde oordelen" moeten worden bijgesteld en "negativisme" moet worden doorbroken. Een "dialoog wordt mogelijk" als "allen [...] bereid zijn ook éigen zekerheden in de discussie te betrekken". En "wie van kinds af vertrouwen meekrijgt zal ook eerder wantrouwen kunnen overwinnen en gemakkelijker anderen respecteren en ontzien".

Haar slotwens voor een "gezegend kerstfeest" leg ik naast me neer, omdat ik op de eerste manier geen zegen wens van een niet-bestaande entiteit, maar vooral omdat ik geen 'zegen' wens voor een 'feest' van één dag, maar voor een heel jaar, voor de hele eeuwigheid.

Zoals gebruikelijk staat ook deze kersttoespraak weer bol van gemeenplaatsen zonder feitelijke betekenis.

Voor een volgende gelegenheid zou ik daarom Beatrix de tip willen geven om eens helemaal duidelijk te zijn en écht te zeggen waar het op staat. Om te beginnen zou ze dan moeten uiteenzetten waarom er tegenwoordig zo veel wantrouwen heerst in Nederland. Dat komt niet, ook al suggereert ze dat, omdat kinderen "van kinds af" geen vertrouwen meekrijgen, maar omdat degenen die in Nederland de macht (menen te mogen) uitoefenen ons al jarenlang belazeren. Dat gebeurt door liegen en het verdraaien van feiten.

Ondanks het feit dat ik ben opgevoed in vertrouwen en in principe mensen nog steeds vertrouw, is het overduidelijk dat degenen die zogenaamd door ons gekozen worden de macht ten eigen voordele misbruiken. Die zogenaamde overheid houdt zich uiteraard wel aan de Nederlandse wetgeving, maar dat is niet moeilijk, omdat zijzelf die wetten naar behoefte kan oprekken of inperken. In die situatie is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om die mensen te vertrouwen.

Het af en toe gebruiken van intussen uitgeholde woorden als 'respect', 'medemenselijk gedrag' en 'goede voorbeelden' zorgt niet voor een betere samenleving. Die is pas mogelijk wanneer iedereen, en vooral degenen die het 'goede voorbeeld' zouden moeten geven, laten zien wat 'respect' voor hen betekent.

Wanneer mensen als Verdonk en Wilders minderheden willen criminaliseren en deporteren, zou het formele staatshoofd het goede voorbeeld kunnen geven door de minst begunstigden van onze samenleving in huis op te nemen. Woonruimte kan daarvoor het probleem niet zijn. Dát zou nog eens een goede kerstboodschap zijn. En daarvoor hoeft Beatrix zich dan niet achter een bijbel of welk stichtend boek te verschuilen. Zoiets komt, als het goed is, recht uit het hart en niet uit een toespraak.

Geen opmerkingen: