zaterdag 1 december 2007

Zoiets noem ik "milieubewusteloos"

Uit een onderzoek dat TNI/NIPO voor de Volkskrant heeft uitgevoerd blijkt dat bijna 50% van de Nederlanders 'nu en dan' de auto laat staan en spaarlampen gebruikt in verband met het broeikaseffect; de helft van deze groep heeft daar ook geld op ingeleverd.
Ongeveer 75% van de geënquêteerden maakt zich 'in enige mate' zorgen over de klimaatverandering. (
de Volkskrant van vandaag)

Niemand weet wat er aan de hand is, maar we maken ons 'in enige mate' zorgen en de helft van de Nederlanders laat 'nu en dan' de auto staan (één keer per half jaar te voet naar de brievenbus of zo?). Oja, en spaarlampen... die leveren zoals intussen bekend is wel ½% energiebesparing op op het hele electriciteitsverbruik ten opzichte van gloeilampen, maar ook bij verwerking van niet meer werkende lampen kwikverontreiniging, die weer met extra energie moet worden opgelost.

Ook uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat Nederlanders hun verantwoordelijkheid voor het milieu maar al te graag willen afkopen (ecotax enzo). Op die manier kunnen ze zonder wroeging hun eigen milieuverontreinigende consumentenleventje blijven leiden, totdat er werkelijk niets meer aan grondstoffen over is, totdat er niets meer te verontreinigen valt.

Waarom snapt niemand dat alle kletsverhaaltjes en geboden oplossingen niet meer zijn dan een middel om enerzijds de staatskas te spekken (ecotax) en anderzijds ons toch te laten blijven consumeren (want de bankrekeningen van de patsers moeten wel vol blijven lopen).

Waarom moeten wij geloven dat de klimaatveranderingen het gevolg zijn van het autoverkeer, of van de industrie? Omdat Al Gore met zijn milieuverontreinigende tournee over de hele wereld vertelt dat het zo is?


Waarom staat niemand er bij stil dat er pas ongeveer twee eeuwen serieus statistieken zijn bijgehouden van het klimaat, zodat er niets vast staat over de periode van vóór die tijd.

Waarom vraagt niemand zich af of de vulkaanuitbarsingen en de kolossale bosbranden in het verre verleden (toen waren er nog geen blusvliegtuigen!) soms géén enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer hebben gebracht en of dat dan geen broeikaseffect opleverde?


Waarom wil niemand spreken over het feit dat er in de voorbije millennia ook heel wat klimaatschommelingen zijn geweest? Nederland heeft ook zijn ijstijden en warme tijdvakken gehad. Toen liet niemand zijn auto 'nu en dan' eens staan en toen werd er geen ecotax betaald. En toch is het toen ook weer goedgekomen.

De zeespiegel stijgt en misschien wordt Nederland daardoor bedreigd. Dat is heel vervelend voor het land, maar is het iets anders dan wat in het verleden ook gebeurde? Zie het nevenstaande kaartje van de regio in de Middeleeuwen.

Ik wil niet ontkennen dat er milieu-problemen zijn. Tengevolge van de luchtverontreinigen hebben grote hoeveelheden mensen ademhalingsproblemen. Tengevolge van het streven naar maximale winst bij minimale kosten worden allerlei giftige stoffen gebruikt, die ofwel in artikelen terechtkomen (zoals onlangs speelgoed uit China), of in het milieu, krijgen we via ons voedsel landbouwgiffen en hormonen binnen. Alleen los je zoiets niet op met milieuheffingen, maar met wettelijke maatregelen en serieuze controles.

Geen opmerkingen: