zondag 13 maart 2022

De VS en de VN hebben ook geen "actieve herinnering"

Volgens Het Radionieuws van een uur geleden (10:00 uur) heeft Rusland de Verenigde Staten ervan beschuldigd in Oekraïne te beschikken over laboratoria voor de productie van chemische wapens. Dit is echter kennelijk niet zo, want de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben laten weten dat dit hun "niet bekend" was - dat is even nietszeggend als de niet-"actieve herinnering" van Mark Rutte en beslist niet hetzelfde als het bestaan daarvan ontkennen!

Volgens een bericht in Trouw van eergisteren is die beschuldiging inderdaad door Rusland uitgesproken in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (met steun van China). Dit wordt door Washington afgedaan als "de zoveelste complottheorie", terwijl de Verenigde Naties hiervoor "geen bewijs" hebben gezien. Lees dit goed, noch de VS, noch de VN ontkennen dus het bestaan van deze laboratoria!

Terwijl Trouw dus de indruk bevestigt dat er geen Verenigdestaatse laboratoria voor chemische wapens zijn in Oekraïne, wordt tevens gesuggereerd (zelfs in de kop) dat Rusland indirect dreigt met de inzet van chemische wapens in Oekraïne. Uit het artikel zelf blijkt dat deze suggestie afkomstig is van de VS, die dat "vrezen". Dit is niet anders dan nieuwe olie op het vuur van het régime van Joe Biden, dien er alles aan is gelegen om zijn eigen falende binnenlandse politiek uit het nieuws te houden. Lees in dit verband in het Financieele Dagblad van 11 maart het artikel De oorlog in Oekraïne kan Bidens presidentschap maken of breken.

De stroman van de NAVO, Stoltenberg, -het militair opperbevel van de NAVO berust immers bij het Pentagon- heeft inderdaad beweerd dat Rusland wel eens chemische wapens zou kunnen inzetten (bron: Het Radionieuws van 11:00). 

Aanvulling (13.03.2022 - 13:30 uur:
Lees in dit artikel van 11 dezer van NEMO-Kennislink meer over de achtergronden bij de vijandige Russische houding ten opzichte van Oekraïne.

Geen opmerkingen: