vrijdag 7 augustus 2009

Fundamentalistische propaganda in Spaanse 'kwaliteitskrant' El País

Op 13 juli dit jaar publiceerde de Spaanse 'kwaliteitskrant' El País op de aan CULTURA[?] gewijde pagina een artikel onder de (vertaalde) kop DE TERUGKEER NAAR CALVIJN met als ondertitel Holland keert terug naar de moraal en naar hard werken ter bestrijding van de crisis op de 500e verjaardag van de theoloog.

Het artikel begint bijna met een rhetorische vraag ("Denkt u dat we allemaal zouden moeten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn, in plaats van dat enkelen zich verrijken ten koste van velen?") en eerste minister Balkenende, een van de meest leugenachtige en zwetserigen die de laatste decennia die functie vervuld hebben, wordt geciteerd: "Deze crisis [...] is veroorzaakt door hebzucht, de grote aandacht voor het geld en het egoisme", waarbij hij het verder nog doet voorkomen alsof hij altijd geïnspireerd is geweest door de ideeën van Calvijn inzake "het denken op lange termijn, het sparen voor toekomstige generaties, soberheid en beroepsethiek".

Balkenende, als leider van het meest fundamentalistische régime dat het land sedert meer dan een eeuw gekend heeft, draait ons -als altijd- een rad voor de ogen. Hij suggereert een solidariteit en een lange-termijnplanning, terwijl het meest kenmerkende van zijn onregering bestaat uit een steeds hardere uitbuiting van de arbeidersklasse, in het kader waarvan al een groot gedeelte van de sociale zekerheid is opgeofferd (met name zijn de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid drastisch uitgekleed, en plannen voor een verslechtering van de pensioenregelingen zijn al voor een deel uitgewerkt) en een steeds grotere begunstiging van het bedrijfsleven (bijv. door privatiseringen en door het maximaal verlagen van de vennootschapsbelasting *). Intussen worden er miljarden cadeau gedaan aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis, op de eerste plaats de banksector, die schaamteloos een deel van deze geschonken miljarden als bonussen aan zijn managers uitkeert. Het moge duidelijk zijn dat dit geld in de komende decennia weer door de arbeidersklasse moet worden opgehoest.

Het is duidelijk dat de praktijk in Nederland eruit bestaat dat -volstrekt tegenstrijdig met wat in de beginvraag wordt gesuggereerd- enkelen zich wel degelijk aan het verrijken zijn ten koste van velen, en dat is precies wat sedert de Middeleeuwen overheerst heeft in de Hollandse (in strikte zin) mentaliteit, waarin nog steeds piraten als Piet Hein en Michiel de Ruiter en oorlogsmisdadigers als Frederik Hendrik als nationale helden worden beschouwd. Balkenende zelf heeft verscheidene malen zijn bewondering uitgesproken voor de heldendaden van de VOC, de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, die zich met name in de XVIIIe eeuw heeft beziggehouden met het koloniseren en leegroven van het huidige Indonesië.

En trouwens, Spaanse journalisten (en anderen): Holland beslaat slechts 2 (twee!) provincies van de natie die Nederland heet (en die bestaat uit 12 provincies). Het als synoniem gebruiken van beide termen zou hetzelfde zijn als stellen dat Madrid de hoofdstad is van Cataluña-Aragón.
"Holland" is een beledigende term voor een groot deel van de Nederlanders (die geen "Hollanders" zijn - al zijn velen zodanig geïndoctrineerd dat ze dat niet eens meer beseffen), een overblijfsel uit de XVIIe eeuw, toen de twee Hollandse ("calvinistische") provincies de "katholieke" provincies koloniseerden als 'generaliteitslanden'. Dat was nadat in de 80-jarige oorlog (1568-1648) het Spaanse régime van de Habsburgs uit de Nederlanden verdreven was.
Daarna verdween de Spaanse inquisitie, om vervangen te worden door de kolonialistische uitbuiting van grote delen van de regio door de rijkste provincies (Noord-Holland en Zuid-Holland). Deze uitbuiting duurde (althans formeel) totdat Napoleon de Nederlanden bezette.

En wie me niet gelooft, kan een bezoek brengen aan de website van de Nederlandse Ambassade in Madrid, waar je welkom geheten wordt op "De websites van de Nederlandse Ambassade in Madrid en het Consulaat-Generaal te Barcelona [die] u informatie [geven] over Nederland".

* Zie mijn artikel Hoe schijnheilig mag een ambassade zijn? van 5 mei dit jaar.

Geen opmerkingen: