dinsdag 28 januari 2014

Het kan toch niet nóg asocialer in Nederland?

Natuurlijk wel!

Zolang als er in Nederland aan de touwtjes getrokken wordt door neoliberale politici (zoals op dit moment door de nep-socialistische Samsom en de nep-liberale Rutte en hun kornuiten) zijn mensen ondergeschikt aan de bankrekeningen van patsers die (gelegaliseerd) kolossale hoeveelheden geld achterovergedrukt, weggesluisd en verstopt hebben. En zolang als de Nederlandse bevolking zich niet krachtdadig verzet (door échte stakingen [ook kopersstakingen], bezettingen van paleizen en overheidsgebouwen, demonstraties die hele steden lamleggen - ik noem zo maar enkele mogelijkheden) wordt het alleen maar erger!

Zo probeert zorginstelling Thebe de Brabantse bevolking er alvast op voor te bereiden dat er na de 145 ontslagen in 2013 nog misschien wel 2000 tot 2500 mensen (voornamelijk in de thuiszorg) de straat op moeten. Stam van de raad van bestuur van Thebe suggereert dat misschien, door een geleidelijke overgang van de AWBZ naar de WMO "via natuurlijk verloop een deel van de ombuigingen (dat is Nieuwspraak voor bezuinigingen, oftewel geld wegsluizen) [kan worden] op[ge]vangen". (Brabants Dagblad van vandaag). Dat ZOU dan betekenen dat er MISSCHIEN minder mensen ontslagen ZOUDEN worden, maar nog steeds dat er arbeidsplaatsen verdwijnen en ook dat de zorg nog steeds verslechterd wordt. En dat moet dan natuurlijk weer opgevangen worden door dwangarbeid van uitkeringsgerechtigden en mantelzorgers (ik heb hier op 16 september 2005 al eens geschreven: TNO-technocraten voorstanders van dwangarbeid).

Uiteraard zit de hele kapitalistische samenleving verkeerd in elkaar, maar ook binnen die asociale samenleving is er al best het een en ander te doen om de profiteurs te straffen en de slachtoffers te ontzien, zoals Lilian Marijnissen van vakbond Abvakabo FNV stelt: "Wij werken niet mee aan afbraak van de zorg. Laat de grote instellingen eerst maar eens kijken naar hun eigen vermogen en de riante salarissen die topbestuuurders nog steeds betaald krijgen."(geciteerd uit het boven aangehaalde artikel uit het Brabants Dagblad.)


Het is overigens in Nederland niet wezenlijk anders dan elders in Europa, zoals bijv. in Spanje, waar het postfascistische régime onder leiding van Mariano Rajoy (als je hem één keer gehoord en gezien hebt, vergeet je die stem en die Mefisto-sik nooit meer) verleden jaar begonnen is belasting te eisen (en boetes op te leggen) voor mensen die (sommigen al jarenlang) een pensioen uit het buitenland ontvangen, dat ze nooit hoefden aan te geven voor de inkomstenbelasting. Gelukkig is er in Spanje wél een grootschalige reactie van ouderen en hun organisaties, én zijn er in Spanje gemeentelijke, regionale en provinciale autoriteiten die zich aan de kant van de burgers geschaard hebben.

Wanneer houden Nederlandse burgers (en lagere overheden) eindelijk eens op zich als lammeren op de slachtbank neer te leggen om nog verder uitgeperst te worden door de kapitalistische witteboord-misdadigers, ook al zijn hun misdaden dan bij wet toegestaan? Dat maakt de misdaden niet juist, maar geeft alleen aan dat de wetten fout zijn!

Geen opmerkingen: