woensdag 29 januari 2014

Weg met de ZVW, de ZorgVerZIEKingsWet!!!

Het heeft allemaal al veel te lang geduurd! In 2005 beweerde de toenmalige Balkenbende, met als meest luidruchtige blaaskaak de verantwoordelijke minister Hans Hoogervorst, dat -dankzij zijn ZVW- de gezondheidszorg in Nederland, meer solidair ("Ik durf echter staande te houden dat het nieuwe systeem een grotere en betere solidariteit bevat dan het huidige" Eerste Kamer, 7 juni 2005) en voor de mensen met lage inkomens goedkoper ("ouderen met een niet zo hoog inkomen [kunnen ]er tot 8% in inkomen op vooruit [...] gaan" - idem) zal worden. Ook zouden de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland dankzij die wet beter beheersbaar worden.

Ik hoef hier niet lang over uit te wijden: iedereen weet dat de afgelopen jaren de premies de pan zijn uitgevlogen. Weliswaar worden de premies dan symbolisch af en toe wat verlaagd, maar voor 2015 is al een stijging van de premie van 20% berekend (de Volkskrant, vandaag - het artikel vermeldt niet of dit de procentuele en/of de nominale premie betreft) en het eigen risico zal meer gaan bedragen dan € 400. Ook de werkgevers zullen fors moeten bijbetalen aan de premie voor "hun" werknemers.

Ik weet niet waarom (of eigenlijk weet ik dat wel: de directeuren en aandeelhouders van de zogenaamde zorgverzekeraars zijn ongetwijfeld allemaal lid van de VVD, dus Mark Rutte zal niet nalaten hun belangen te vuur en te zwaard te behartigen, ongetwijfeld met de trouwhartige steun van de geneoliberaliseerde PvdA.

Het is nochtans allemaal zo simpel: Voer het oude Ziekenfondsstelsel weer in, met coöperatieve of overheids-ziekenfondsen, zonder dikbetaalde directeuren en al helemaal zonder aandeelhouders. Daarnaast moet de nominale premie weer worden afgeschaft, omdat die voor mensen met een laag inkomen een erg grote kostenpost vormt en voor degenen met een hoog inkomen en de grootgraaiers niet eens merkbaar is. Er moet voor iedereen één gelijke procentuele premie gelden, zonder een inkomensgrens. Indien nodig kan ook voor grote vermogens een bepaalde premie geheven worden, zoals ook vermogensbelasting geheven wordt. ZOU de gezondheidszorg toch weer te duur worden (zie de volgende alinea), dan kan dat opgelost worden door het premiepercentage te verhogen, zodat niet de lagere inkomens het hardst getroffen worden, zoals nu het geval is.

De gezondheidszorg kan ongetwijfeld goedkoper worden door de privatisering van ziekenhuizen te beëindigen. Ook privé-klinieken zijn volstrekt uit den boze, want die hebben een aanzuigende werking op een bepaalde groep medische specialisten (die indertijd een Hipocritische eed gezworen hebben), omdat zij weer gewoon in dienst zijn van de niet-geprivatiseerde ziekenhuizen (en niet als privé-specialisten ingehuurd hoeven te worden) en daarvoor een redelijk inkomen ontvangen. Als in Spanje een rechter de privatisering van ziekenhuizen kan tegenhouden (El País, 27 januari 2014), dan kan dat in Nederland ook!

Ik heb overigens in het verleden al verschillende artikelen (zoek naar "zorgverziekingswet") gewijd aan deze walgelijke wet, die helemaal niet goed is voor de gezondheidszorg, al was het alleen al omdat de verzekeraars bepalen wat "goed" is voor de verzekerden (en HOE dat uitgevoerd moet worden), en niet de artsen (zie hierover bijv. het schrijnende verhaal van een psychotherapeut in de Volkskrant van gisteren).

Geen opmerkingen: