zaterdag 25 januari 2014

Wat moeten we HIER nu weer van denken?

Het régime van de Verengde Staten wil het aantal mariniers in de legerbasis in Morón de la Frontera (in de Spaanse provincie Sevilla) verdubbelen. De huidige overeenkomst loopt tot 19 april dit jaar, maar het Spaanse régime wil - volgens de minister van Buitenlandse Zaken - pas reageren op een formeel verzoek, ofschoon er al wel contact geweest is. (Cambio 16 van 21 januari 2014)

Wat zit hier achter? Wil het régime van Barack "yes we can (but we won't)" Obama hiermee meer druk uitoefenen op de EU om te voorkomen dat Brussel op een of andere manier maatregelen treft tegen Washington vanwege de Verenigdestaatse spionage-activiteiten en de vanuit de VS over de wereld uitgestorte economische ellende? Of om ervoor te zorgen dat de EU geen afstand neemt van haar neoliberale uitbuiting van de Europese burgers?
Of zou dit misschien toch een voorbereiding zijn op een oorlog tegen Iran? Ik heb tenminste weinig vertrouwen in Verenigdestaatse bereidheid om rekening te houden met de wensen van het Iranese régime. Tenslotte wil het régime van Israel (na de VS de tweede grote schurkenstaat) niets liever dan Iran met de grond gelijk maken...

Trouwens: uit het artikel in Cambio 16 blijkt dat Diego López Garrido van de PSOE (de even weinig socialistische Spaanse tegenhanger van de Nederlandse PvdA) vooral bezorgd is over het feit dat de Verengdestaatse basis in Morón de la Frontera tot op heden nog niet heeft geleid tot meer werkgelegenheid. Integendeel, in september 2013 werden nog 65 arbeiders afgedankt. 

Geen opmerkingen: