woensdag 19 februari 2003

Stalinistische LPF?

De (demissionaire) LPF-fractie heeft vermoedelijk weer eens zwaar getafeld, want zij hebben weer een proefballonnetje opgerispt ter verbetering van de democratie in Nederland. Volgens hun voorstel mag in de Tweede Kamer alleen een spoeddebat worden aangevraagd of een motie worden ingediend, wanneer daar tenminste drie fracties of 50 kamerleden achter staan.

Je zou maar net een streng gelovige eenmansfractie zijn, een partij voor de dieren of bijv. een partij van zwemfanaten... Dan kun je het wel vergeten. Dit maakt het helemaal oninteressant om nog op kleine partijen te stemmen. Kunnen we niet net zo goed meteen overstappen op de éénpartij-democratie uit de Sovjet-tijd?

Het is al vervelend genoeg dat we niet allemaal onze mening kunnen uitdragen in het parlement, maar om praktische redenen is ervoor gekozen om te proberen onszelf te vinden in één van de 150 kamerleden. Wanneer onze mening nu ook nog alleen maar gehoord mag worden wanneer er 50 kamerleden achter staan, dan kunnen we onderhand beter écht maar niet meer gaan stemmen.

Geen opmerkingen: