dinsdag 8 oktober 2013

Geen reden voor paniek

Vanmiddag kreeg ik van een van mijn reguliere lezers (M/V) een verontrust mailtje. Vanwege mijn oproep om het roestende geld van de nuttelozen van de maatschappij te gebruiken om de economie weer op gang te helpen, vreesde zij dat ik ook besmet was met het milieu-vernietigende virus van het consumisme.

Jullie hoeven je niet ongerust te maken. Mijn ideeën zijn nog steeds dezelfde en ik vind nog steeds dat de huidige maatschappij moet veranderen in een échte samenleving, waarin het geluk van de mensen niet afhankelijk is van het bezit van het laatste model auto of van de laatste iFoon, noch van het bezit van 700 stropdassen of 80 paar schoenen. Helaas zie ik zelfs bij de SP regelmatig de uitdrukking "economische groei" langskomen, maar ík blijf mijn principes trouw.

Dat ik de economie weer op gang leek te willen helpen met het door de patsers achterovergedrukte geld, was veeleer bedoeld om aan te geven dat de Rutte/Samsom-bende zelfs niet in staat is verstandig (althans wat kapitalisten 'verstandig' noemen) te handelen vanuit hun eigen economische inzichten. Men mene overigens niet dat ik die Haagse Bluffers veel inzicht aanreken... hun enige bedoeling is zoveel mogelijk hun eigen financiële situatie te verbeteren, ten koste van alles... 

Op korte termijn zou het voor de Nederlandse bevolking al een flinke stap vooruit zijn, wanneer het Haagse régime ervoor zou zorgen dat er voldoende geld beschikbaar komt om van Nederland weer een sociaal land te maken met goede voorzieningen, en dan voor iedereen, en niet alleen voor degenen die zelf zoveel geld bij elkaar gegraaid hebben (of dat geërfd hebben van hun graaiende voorouders) dat ze voor zichzelf de allerbeste zorg kunnen kopen.

Wanneer de Nederlandse bevolking weer zonder zorgen kan leven, en wanneer haar kinderen weer kunnen leren en studeren in goede scholen (en later kunnen rekenen op goede en verantwoorde banen en betaalbare huisvesting), dan kunnen we ook hopen dat men weer tijd en energie heeft om na te denken over een betere toekomst voor iedereen. 
Helaas is dat nu juist wat de aan de touwtjes trekkende klasse beslist niet wil, dat wij zelf na gaan denken... Daarom ben ik bang dat de ellende nog lang niet voorbij is. Er zullen écht doden moeten vallen (door honger, door verwaarlozing in bejaardentehuizen, door ernstig psychiatrisch gestoorde mensen zonder adequate behandeling), voordat de bevolking eindelijk écht de straat opkomt, en dan niet om met een paar spandoeken verandering te eisen, maar om zelf de macht over te nemen.

Het is immers duidelijk dat de Haagse Bluffers zich zeker de laatste decennia niets gelegen laten liggen aan de "gewone" mensen, maar hun beleid helemaal toespitsen op de belangen van de nuttelozen van de maatschappij, de frauderende bankdirecteuren, de koffieboeren van $tarFucks, de grootgraaiende directeuren van een heleboel "goede doelen", de top van Shell en andere enge belastingontwijkende (Nieuwspraak voor "gelegaliseerde belastingontduiking") clubs.

Uiteindelijk zit er dan ook niets anders op dat het hele stelsel op de schop gaat. Wat ons nog steeds verkocht wordt (en voor grof geld) heeft niets met daadwerkelijke democratie te maken. Die naam wordt er alleen aan gegeven om ons de mond te snoeren. Bij alles wat ze doen wordt steeds herhaald dat we niet moeten klagen, omdat we zelf "democratisch" de "regering" gekozen hebben. FOUT. Degenen van ons die gestemd hebben, hebben hun stem uitgebracht op grond van beloften. Aangezien die keer op keer verbroken en verkracht worden, hebben die "gekozen" politici dan ook geen enkel recht meer om ons te vertegenwoordigen! De Nederlandse zogenaamde regering is al lange tijd niets anders dan een kapitalistische dictatuur met een democratisch ogend lintje.

Geen opmerkingen: