woensdag 16 oktober 2013

Nederland, een parlementaire dictatuur?

Bijna 5 jaar geleden probeerde het Nederlandse régime iedereen verplicht op te nemen in een Electronisch Patiëntendossier (EPD). Zelfs voordat de Eerste en Tweede er Kamer erover gesproken hadden, spendeerde de toenmalige minister van ongezondheid een hoop geld om alle "bewoners van dit adres" te overtuigen van de enorme voordelen van dat EPD. Voordelen voor ons, suggereerde hij, maar ongetwijfeld veel voordelen voor de "zorgverleners", die zich er ook bij aan moesten sluiten (zie mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november 2008).

Die Klink is overigens dezelfde die ruim 4 jaar geleden voor ettelijke miljoenen (volgens Klink zelf "maximaal 700 miljoen") injecties had gekocht tegen varkensgriep (door mij "ziekte van Rumsfeld" genoemd - zie mijn artikel Bush & kornuiten en de vogelgriep van 23 maart 2006) en die ons en masse die rommel wilde injecteren. Die over de balk gegooide miljoenen zijn uiteraard niet door die Klink terugbetaald, maar -zoals altijd voor alle mislukte projecten van de Roverheid- door ons, de belastingbetalers. Zie in dit verband mijn artikel Kostbare onzin-paniek voor ziekte van Rumsfeld... van 17 augustus 2009.

Er hebben intussen zó veel mensen bezwaar aangetekend tegen dat EPD, dat die afkorting niet meer gebruikt wordt en de Nederlandse Roverheid in alle stilte een alternatief ontwikkeld heeft, het LSP. Het leuke daarvan is, dat ze ook een systeem bedacht hebben om artsen (en patiënten) te dwingen in te stemmen met opname in dat LSP, anders zou het wel eens hun leven kunnen kosten, immers "dat dokters die het LSP afkeuren maar voor spoeddiensten zijn aangesloten bij huisartsenposten die wél gebruik maken van het LSP niet langer medische gegevens kunnen opvragen van patiënten die daar binnenkomen" (zie Webwereld vandaag). Terwijl er nog een bodemprocedure loopt tegen het LSP, wordt van alle kanten druk uitgeoefend, zodat uiteindelijk, bij een eventueel verbod, iedereen al door deze chantage toestemming zal hebben gegeven.
Het wachten is op de eerste dode(n) door deze walgelijke chantage, maar het is al lang bekend dat het Nederlandse régime niet wakker ligt van de (gevaren voor de) gezondheid van de "gewone" Nederlanders, degenen die uitgebuit worden om de economie aan het draaien te houden of die door datzelfde systeem aan de kant geschoven zijn, met nóg minder dan hun vroegere minimum-inkomen.

De procedure rond dat LSP is dezelfde die we al op zo veel terreinen gezien hebben - overigens ook buiten de Roverheid: bedrijven beginnen vast met de bouw van een gebouw, zonder dat een vergunning rond is, in de hoop dat de bouw later niet gestaakt zal hoeven te worden, met een beroep op de werkgelegenheid, of wat dan ook.

Denk overigens ook aan de verplichte vingerafdrukken op identiteitskaarten. Daarover verklaarde minister Donner (die van de Schipholbrand, zie mijn artikel Leuke mogelijkheid voor rookgordijn! van 7 november 2005) al in 2011 dat een identiteitskaart niet gezien mag worden als een reisdocument, zodat daarin op grond van de EU-regelingen geen vingerafdrukken meer hoeven te worden opgenomen (zie in Tweakers van 27 april 2011). Toch worden er nog steeds vingerafdrukken geëist, anders wordt geen identiteitskaart verstrekt. De verplichting komt pas "op redelijk korte termijn" te vervallen volgens minister Plasterk (zie BinnenlandsBestuur op 9 september dit jaar). 

Waarom moet dat zo lang duren? Niet vanwege practische problemen, want het stelen (zogenaamde "bezuinigingen", "ombuigingen" en de laatste tijd "taakstellingen") van miljarden uit de zakken van de belastingbetalers wordt altijd met een paar dagen "overleg" doorgedrukt (en dat "overleg" is volgens mij alleen bedoeld om de kiezers het idee te geven dat er serieus gepraat en nagedacht wordt). Volgens mij blijven ze zo lang als het kan vingerafdrukken binnenharken (het liefst van alle inwoners van Nederland).

Op deze manier zouden ze zelf ook nog eens kunnen vaststellen dat vingerafdrukken lang niet zo uniek zijn als in het verleden gedacht werd, maar ik vrees dat deze politieke paranoïci daar volstrekt niet in geïnteresseerd zijn. Ik denk dat de ONveiligheidsdiensten het liefst zo veel mogelijke "potentiële terroristen" oppakken, ook al hebben ze dezelfde vingerafdrukken. Dan kan in de gelijkgeschakelde pers lekker worden rondgebazuind dat dankzij die vingerafdrukken (en de identificatieplicht) alwéér diverse potentiële terroristen zijn opgepakt...

1 opmerking:

Willem Wejes zei

Tja, ook ik heb er al eerder over het EPD geschreven, ik herhaal het nog maar eens:

Het is een beetje uit het nieuws geraakt, en ik heb geen idee of voornoemd dossier nu al wel of niet wordt gebruikt. Wel schijnt er al een gigantisch kapitaal in de ontwikkeling te zijn gestoken. Ik vertrouw hoe dan ook de veiligheid van het systeem niet: veiligheid is immers afhankelijk van de mensen die het gebruiken en ontwerpen, en niet van de elektronica.

Ik heb een heel simpele en heel goedkope oplossing voor het dossier: laat iedereen die dat wil een USB stick bij zich dragen waarop een arts gegevens kan toevoegen en bekijken. Dit heeft veel voordelen:

* de arts hoeft niet in te loggen op een database die wellicht ook wel eens een storing kan hebben
* een USB stick kost tegenwoordig vrijwel niks meer en heeft genoeg geheugen
* als je op reis bent kan ook in het buitenland een arts je geschiedenis zien (tot nu toe lijkt het me een “nederland-only” project)
* je kan zelf een backup maken
* je hebt altijd inzage in je gegevens

Heb je geen stick bij je, dan heb je misschien pech.
Misschien moet er een universeel formaat voor de bestanden worden afgesproken, bijvoorbeeld PDF, maar dat lijkt me geen echt probleem. En artsen moeten misschien een universele taal afspreken, zoals vroeger het latijn. Engels lijkt me tegenwoordig een handige keuze.

Eventuele geheimhouding ligt nu bij de eigenaar van de stick.
Goedkoop en handig, of ben ik nog wat vergeten?