maandag 21 oktober 2013

Het wordt nu écht tijd om de Verenigde Naties op te heffen!

De VN (Verenigde Naties) is niet veel meer dan een praatclub, die veel geld verslindt met het praten over oorlogen en over onderdrukking, maar desondanks in de bijna 70 jaar van haar bestaan nauwelijks iets heeft kunnen doen aan het verwezenlijken van haar doelstellingen ("op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen"), mede doordat er een aantal machtige lidstaten is dat zijn wil kan opleggen. Denk alleen maar aan het gegeven dat de schurkenstaten Israel en de Verengde Staten nog steeds ervoor zorgen dat de Palestijnse bevolking almaar verder uitgebuit en uitgemoord wordt.

Het ligt dus voor de hand dat deze VN wel eens een keer een succesje kan gebruiken, om te voorkomen dat de lidstaten de stekker eruit trekken. Dankzij "ontvangen informatie" (de afzender wordt niet vermeld in de "aan Nederland" gezonden brief -zie NRC van eergisteren-) gloort er een beetje licht, want er is zowaar een klacht ontvangen over "Swarte Piet" (het was kennelijk te veel moeite om even op te zoeken hoe dat gespeld moet worden). Deze traditionele knecht van Sinterklaas zou leiden tot een "stereotype beeld van Afrikaanse mensen en hun afstammelingen als tweederangs burgers" en zo zouden "rassentegenstellingen en racisme" gestimuleerd worden.

Een van de VN-rapporteurs, Verene Shepherd, wil in Suriname gaan spreken over herstelbetalingen ('financiële genoegdoening voor de slavernij'). Er moet ook onderzocht worden of het mogelijk is Nederland aansprakelijk te stellen voor de 'schade van de slavernij' (nog steeds volgens het bericht in het NRC).
Over wat voor schade gaat het daarbij?

Het moet niet nóg gekker worden! Nederland moet dus gaan betalen voor de handel in slaven van enkele eeuwen geleden. En wat wordt bedoeld met Nederland? Beslist niet de erfgenamen van de West-Indische Compagnie... Die misdaden zijn volgens Nederlandsrecht beslist verjaard (en anders moet ook maar eens beslag gelegd worden op de bezittingen van de zogenaamde Oranjes voor alles wat hun formele voorouders in Indonesië en elders bij elkaar gegraaid hebben). Mocht die VN-commissie dus tot de conclusie komen dat "Nederland" moet gaan dokken, dan zal de Haagse Roverheid ongetwijfeld tot de conclusie komen dat er nog best een paar miljard uit de zakken van de arbeidende klasse geroofd kan worden. 

Mocht het niet lukken om Nederland te "straffen" voor Zwarte Piet, dan kan de VN altijd nog onderzoeken of de Kerstman misschien vervolgd kan worden voor de uitbuiting van zijn elfen...

En het gekke is dat ik die VN nog nooit heb horen praten over "financiële genoegdoening" voor de Israelische misdaden tegen de Palestijnen - of over de schade van de "democratiserings"-oorlogen van de Verengde Staten in Irak en Afghanistan, of een schadeloosstelling voor alle slachtoffers van door de VS geleverde wapens, of van de slachtoffers van de door de CIA gesponsorde staatsgreep van Pinochet in Chili...

1 opmerking:

Willem Wejes zei

Ik vermoed dat men zal blijven proberen Nederland te plukken en te pesten zo lang als de Nederlandse overheid zich als het braafste en sulligste jongetje van de klas blijft gedragen. Dat jongetje dat op de lagere school al werd gepest en waarvan tegenwoordig het mobieltje en zakgeld worden gejat.

Als dat jongetje maar één keer heel stevig van zich af mept, is het gepest al gauw over.

Waarom dat laatste niet gebeurt is me een groot raadsel.