maandag 21 oktober 2013

Over Zwarte Piet, slavernij en ander geneuzel

Wat is er toch elk jaar aan de hand met sommige clubs, die een traditioneel feest proberen te verzieken? Waarbij dan belachelijke oplossingen worden bedacht als Blauwe Pieten (of Oranje Pieten met pimpelpaarse stipjes?). Zouden die Blauwe Pieten soms door schoorstenen gekropen hebben met blauw roet (van mensen met blauw bloed)? En hoe is het toch mogelijk dat er zo veel mensen zijn die dit geneuzel serieus nemen (zie Het Parool van eergisteren). 

Of voelen bepaalde groepen Nederlanders zich nog steeds schuldig voor de slavernij, waarmee hun voorouders zich verrijkt hebben? Laat die groepen het van die uitbuiters geërfde geld (met rente) dan maar gauw aan goede doelen geven (en dan niet aan goede doelen met directeuren met een hoog "salaris"!). Of, beter nog, aan de slaven van onze tijd, aan de arbeiders, die nog steeds worden uitgeperst om ervoor te zorgen dat de nuttelozen van de samenleving nog steeds even luxe kunnen leven als in de tijd toen negers daarvoor gebruikt konden worden. Laat ik voor die uitbuiters maar even uitleggen wat de moderne slaven zijn, want rijkdom valt écht niet altijd samen met intelligentie (ik hoef alleen maar aan een bepaalde pilsminnende adellijke persoon te denken...).
De moderne slaven, dat zijn de arbeiders, die alleen gebruikt (misbruikt) worden om de bankrekeningen van de plofkoppen (oftewel "kakkers" of "patsers") met grote bedragen te blijven vullen, wier salaris naar willekeur verlaagd wordt en die (naar behoefte van de kapitalisten) op straat worden gezet met een uitgeklede uitkering. Die, als ze ziek of oud zijn, nóg minder rechten hebben op een menswaardig bestaan, en dan ook maar zo vlug mogelijk moeten sterven zodra ze niet meer in staat zijn om bij te dragen aan het luxe leven van de moderne slavendrijvers, omdat ze dan toch alleen maar geld kosten. Die slavendrijvens beschikken daarvoor over een stelletje lakeien, die daartoe -zogenaamd democratisch- de uitbuiting en de uithongeringen van de slaven op papier legaliseren.

En als het dan toch over slavernij gaat, dan kan het ook geen kwaad om erbij stil te staan, dat de slavernij gelegitimeerd is door de Rooms Katholieke kerk, met name door paus Nicolaas V (in zijn bullen Dum Diversas uit 1452 en bevestigd in Romanus Pontifex uit 1455), waarin hij de Portugese Prins Henrique Navegador (Hendrik de Zeevaarder) het recht gaf Saracenen en andere ongelovigen tot slaaf te maken, met inbegrip van hun nakomelingen.
Deze Rooms Katholieke kerk is, voor wie dat vergeten mocht zijn, dezelfde van de inquisitie, de kruistochten en het stiekeme misbruik van kinderen - en dan niet te vergeten het steunen van dictaturen, zoals die van Pinochet, Franco (katholieke nonnen hebben bijv., tot ver na de dood van Franco, kinderen geroofd van Republikeinse ouders - zie hierover o.a. het boek «De gestolen kinderen» van Gerardo Soso y Koelemeijer) Videla, Hitler, Mussolini (in ruil daarvoor kreeg de RK Kerk in 1929 het Vaticaan toegewezen, nadat in 1871 de Italiaanse staat de Kerkelijke Staat geannexeerd had), en ook de kerk die ervoor gezorgd heeft dat er in Afrika grote aantallen mensen met AIDS besmet zijn tengevolge van de Roomse propaganda tegen het gebruik van condooms.

Daar het niet mogelijk is (bijv.) het Nederlandse 'koningshuis' aan te spreken op de koloniale misdragingen in het verleden van hun officiële voorouders, moet het onderhand ook maar eens afgelopen zijn met al het gezeur over verontschuldigingen aan de nakomelingen van slaven uit een grijs verleden. Netzomin als de huidige Nederlandse bevolking (uitgezonderd de feitelijke en ideologische erfgenamen van de Oost- en West-Indische Compagnie) zich bezighoudt of gehouden heeft met de slavenhandel, gaan ook de afstammelingen van de slaven niet gebukt onder de gevolgen daarvan (althans niet meer dan de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking). Of zouden onze Antilliaanse en Surinaamse medeburgers werkelijk terugwillen naar bijv. Ghana?

Geen opmerkingen: