vrijdag 27 december 2013

Beseft Wilders wel wat hij beweert?

Geert Wilders heeft een sticker bedacht met de tekst «De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De koran is gif», maar ik vraag me eerlijk gezegd af, of deze aandachtzoeker wel beseft dat hetzelfde gezegd kan worden van het christendom en het jodendom (en alle andere godsdiensten, die hun aanhangers als uitverkoren beschouwen en alle anderen als heidenen en zondaars, die zonder wroeging uitgemoord kunnen worden).

Ook de bijbel, het heilige sprookjesboek van de christenen (en gedeeltelijk -de Pentateuch- van de joden), is dan eveneens gif, want op grond van wat daarin staat (waarbij bovendien regelmatig gedeelten elkaar tegenspreken - en zoiets heet dan de enige "waarheid", want het zelfverklaarde woord van god) zijn ook miljoenen mensen uitgemoord: tijdens de kruistochten en onder de inquisitie, tijdens de godsdienstoorlogen (die in feite alleen om macht gingen - denk aan de Hoekse en Kabeljauwse Twisten), door de israeli's (die zich er dan op beroepen dat hun god hun dat recht gegeven heeft, want zij zijn immers "het uitverkoren volk") jegens de Palestijnen.

Eerlijk gezegd zou het beter zijn geweest als Wilders zijn stickers van een andere tekst had voorzien, zoals «Godsdiensten zijn leugens. De pausen en andere volksmisleiders zijn boeven. Hun heilige boeken zijn gif.»

Geen opmerkingen: