zondag 14 januari 2007

De Verenigde Staten, geregeerd door Satan

Wie het nu nog niet weet is stekeblind en heeft maximaal een IQ op het niveau van een schoothondje.

Ik noem zo maar wat voorbeelden van het duivelse gedrag van de VS:
 • Fidel Castro zet een walgelijke dictator af en John F. Kennedy schiet in de stress. Er wordt een boycot afgekondigd tegen het eiland, die tot op de dag van heden voortduurt en er worden talloze pogingen gedaan door de CIA & Co. om Fidel Castro te vermoorden.
 • Frankrijk ziet het niet meer zitten om nog langer actief te blijven in Zuid-Oost Azië en trekt zich terug. De VS nemen het stokje over, eerst door militaire experts uit te lenen aan het régime van Zuid-Vietnam, maar nadat Kennedy vermoord is (door wie en in wiens opdracht is nog steeds niet duidelijk), gaat zijn opvolger Lyndon Baines Johnson (die nauwe banden had met de Verenigdestaatse wapenindustrie) al gauw over tot grof geweld en om dat te rechtvaardigen worden zelfs de eigen soldaten beschoten om de schuld daarvan te kunnen leggen bij de Viet-Cong.
 • In Chile wordt in 1970 een linkse regering gekozen onder Salvador Allende, die heel voorzichtig probeert om het land een beetje socialer in te richten. Zelfs dat is al te eng voor Richard Nixon (die van Watergate). Nadat eerst -vergeefs- geprobeerd is om door middel van een staking van vrachtwagenchauffeurs, die van vitaal belang waren voor de bevoorrading van het langgerekte land (dat heeft de Verenigdestaatse belastingbetaler ongetwijfeld enkele miljarden gekost), wordt uiteindelijk de leiding van het Chileense leger omgekocht, waarna het voor Augusto Pinochet (de schoft, die onlangs onveroordeeld gestorven is) een kleine moeite is om in enkele dagen de macht over te nemen en het land gedurende decennia te laten zuchten onder een dictatuur, waaraan Saddam Hussein beslist een puntje had kunnen zuigen.
 • Via de manipulaties van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de G7 worden ontwikkelingslanden in met name Afrika en Zuid Amerika dusdanig gechanteerd dat ze hun grondstoffen voor een grijpstuiver aan 'het westen' uitleveren en minderwaardig voedsel uit datzelfde 'westen' moeten importeren. Het landbouwareaal in veel landen moet namelijk worden gebruikt voor sojabonen (veevoer voor het 'westen').
 • Wanneer via democratische verkiezingen in Venezuela een kritische president gekozen wordt (Hugo Chávez) wordt eerst een poging gedaan om via de Verenigdestaatse ambassade in Caracas een staatsgreep te organiseren, die mislukt omdat het volk zich verweert.
 • De Verenigdestaatse militaire basis op Curaçao (op de Nederlandse Antillen) wordt met goedkeuring van het Nederlandse régime driftig uitgebreid, en dat zal beslist niet toevallig zijn, want Curaçao ligt vlak voor de kust van Venezuela. De Nederlandse minus-ter van oorlog, Kamp, had trouwens eerder al gesuggereerd dat Hugo Chávez de Nederlandse Antillen zou willen veroveren (hetgeen uiteraard breed werd uitgemeten in de Nederlandse pers, op grond van een bericht van het ANP, het Algemeen Nederlands Propagandabureau).
 • Al in de jaren 1990 werden plannen gemaakt om Irak aan te vallen (in een eerder artikel kun je een link vinden naar meer gedetailleerde informatie, maar nu heb ik geen zin om die op te zoeken), en toen op 11 september 2001 (precies 28 jaar na de staatsgreep van Pinochet) op mysterieuze wijze drie torens van het Newyorkse World Trade Center instortten (ook daarover eerdere artikelen in deze blog), zag het Verenigdestaatse régime de kans schoon. De schuldigen, die bij de aanslag om het leven gekomen zouden zijn (ofschoon later gebleken is dat diversen hunner nog in leven waren), zouden volgens het Verenigdestaatse régime lid zijn van de fundamentalistische Al Q'aida (die overigens eerder door experts van de CIA getraind was om het de Sovjets moeilijk te maken in Afghanistan).
 • De schuldigen van de aanslag in New York zaten (nog steeds volgens de officiële versie van het VS-régime) in Afghanistan en dus moest Afghanistan worden aangevallen. Diverse landen, zoals Nederland en Groot-Brittannië, boden gulhartig hun hulp aan; de Nederlanders alleen omdat het uitsluitend om een opbouwmissie zou gaan (ofschoon al duidelijk was dat dat een lulsmoesje was).
 • Intussen beschikte het régime van Bush over "onweerlegbare" bewijzen dat Irak in het bezit was van massavernietigingswapens. Er werden onmogelijke eisen gesteld (op de eerste plaats omdat er tot op heden nog steeds geen spoor van die wapens gevonden is) en uiteindelijk werd - wederom met behulp van de régimes van Balkenende, Tony Blair evenals de Spaanse post-fascist José María Aznar en de Italiaanse topcrimineel Berlusconi - Irak binnengevallen.
  Inmiddels zijn er 100.000-en doden gevallen en het land is een grotere puinhoop dan het ooit is geweest.
 • In Libanon worden twee Israëlische soldaten krijgsgevangen gemaakt (al heet dat natuurlijk bij het ANP 'ontvoerd'). Dat is voldoende om het land een paar eeuwen terug te bombarderen. Uiteraard met directe steun (wapenleveringen) van de VS en vernederende resoluties van de Verenigde Naties.
 • In het Palestijns gebied wordt democratisch een Hamas-regering gekozen, die echter niet naar de zin is van de VS, de EU en Israël, omdat die landen meer vertrouwen hebben in de corrupte Al Fatah, die immers gemakkelijker te manipuleren is. Alle fondsen van de Palestijnse regering worden geblokkeerd, het land raakt in een chaos en uiteindelijk wordt het achtergehouden geld aan de Al Fatah-president gegeven. Intussen gaan de bombardementen van Palestijnse dorpen gewoon door.
 • Somalië wordt geteisterd door een enorme corruptie en instabiliteit. Een groep neemt de macht over en zorgt ervoor dat het land tot rust komt. Helaas, de groep bestaat uit fundamentalisten en de Verenigde Staten en Groot-Brittannië steunen Ethiopië bij de aanval op Somalië (op zijn minst door een veroordeling door de Verenigde Naties te blokkeren, maar ook door een bepaald gebied in Somalië te bombarderen, zogenaamd omdat daar Al Q'aida leden verstopt zouden zitten, die zo'n 15 jaar geleden o.a. de Verenigdestaatse ambassade in Nairobi opgeblazen zouden hebben).
 • Een lerares in de Verenigdestaatse staat Connecticut werd, terwijl ze een uurtje inviel, plotseling geconfronteerd met een reeks offensive (of die nou pornografisch van aard waren of niet, doet in de VS helaas niet ter zake) pop-ups op de computer in de klas. Ze is inmiddels al schuldig bevonden aan het blootstellen van onschuldige kinderzieltjes (12 en 13 jaar) aan enge beelden en ze riskeert (uitspraak op 2 maart a.s.) een gevangenisstraf van 40 jaar. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de omstandigheden en het gedane onrecht de weblog van mijn blog-collega Drs. Jan-Piet Zondervan. Tot op heden heb ik nog niets gehoord van acties van de Verenigdestaatse vakbonden, zelfs niet eens van de onderwijsvakbonden, terwijl een algemene onderwijsstaking me toch wel minstens voor de hand ligt...
Wie is schuldig aan al dit onrecht? Het zou erg simpel zijn om George W. Bush en de kliek om hem heen aan te wijzen, maar dat zou té eenvoudig zijn. Tenslotte waren de VS al in de jaren 1950 actief (door bijv. via hun propagandazenders in 1956 de Hongaren op te stoken in opstand te komen en hen daarna aan hun lot over te laten).

Nee, de schuld ligt bij het kapitalisme, dat geen enkele waarde hecht aan gewone mensen (behalve dan in de rol van loonslaven en consumenten, die waar mogelijk uitgeknepen moeten worden). Tegenwoordig wordt gesproken over neoliberalisme, maar dat is dezelfde hond met een andere halsband.

Dat kapitalisme gaat hand in hand met de alleluya-clubs, die over enorme fondsen beschikken en (niet alleen in de VS) de radio- en TV-golven verzieken met hun conservatieve en soms ronduit fascistische propaganda. Die invloed van de kerken dient om mensen bang te maken voor de eeuwige verdoemenis na het aardse leven...

Denk overigens niet dat dit alleen in de VS het geval is. Het is niet voor niets dat in de seculiere staat Nederland alle wetten beginnen met "WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz." Ik zou toch wel eens willen weten wat die god kotsverdomme te maken heeft in Nederlandse wetten. Wat is op deze manier het verschil met het fundamentalistische Iran (bijv.)? Moet ik mijn leven laten bepalen door regeltjes die met goddelijke zegen zijn ingevoerd?

Er is een oplossing, maar ik ben bang dat de grote massa's (niet alleen in de VS), niet bereid zijn om conclusies te trekken - uiteraard totdat ze zelf geconfronteerd worden met de duivelsdienaars. De VS, als het hoofdkwartier van het wereldkapitalisme, moet onder quarantaine en curatele gesteld worden. Alle schuldigen en medeplichtigen moeten om te beginnen van hun functies ontheven worden en -voorzover als dat praktisch mogelijk is- strafrechtelijk vervolgd worden. Dat omvat óók de politici die de Verenigdestaatse agressie gesteund hebben (bijv. het hele Nederlandse parlement, uitgezonderd de kamerleden van GroenLinks en de SP, die tegen deelname aan de oorlog in Afghanistan waren). Het zou geen kwaad kunnen als deze mensen op de wijze van de Rode Khmer heropgevoed zouden worden...

Geen opmerkingen: