dinsdag 9 januari 2007

Democratie wordt driftig verder uitgebreid

De democratiseringsdrift van George W. Boef is niet te stuiten. Gisteren en vandaag zijn doelen in Somalië aangevallen, waar -zoals CNN hen noemt "suspected al Qaeda fighters" (oftewel: mensen die ervan verdacht worden voor Al Q'aida te vechten) zich zouden verstoppen. CNN vermeldt dat daarbij 31 burgers, waaronder een pas-getrouwd stel, gedood zijn. Een functionaris van een Verenigdestaatse geheime dienst zei dat er 5 tot 10 personen gedood waren en nog enkelen, "misschien vier of vijf" gewond geraakt waren. Tussen neus en lippen wordt nog even vermeld dat 'de US nog steeds aan het proberen is om uit te vinden om wie het gaat'.

Gedacht wordt dat de "islamitische extremisten bescherming zouden bieden aan mensen die verdacht zijn van het bombarderen van de ambassades". De aanval was gebaseerd op informatie "waardoor we dachten dat er belangrijke leiders van Al Q'aida op een plek waren waar we hen zouden kunnen identificeren en we actie tegen hen zouden kunnen nemen", volgens Bryan Whitman (woordvoerder van het Pentagon).

Lees het bericht van CNN om te zien hoe zorgvuldig de VS te werk gaan om het terrorisme uit te roeien. Het is voldoende om "verdacht" te zijn om doodgebombardeerd te worden. Tenslotte geven ze zelf toe dat ze nog niet weten wie ze vermoord hebben.

Ook het ANP heeft het over "een aanval op [...] een vermeende basis van al-Qaeda" (Trouw), waarbij verder vermeld wordt dat 'volgens diverse bronnen veel doden gevallen [zijn] bij de aanval, maar over hun identiteit is niets bekend'. Zoals een Somalische regeringswoordvoerder door het ANP geciteerd wordt: "Absoluut, er zijn veel mensen gedood. Er liggen zo veel dode mensen in het gebied, maar we weten niet wie wie is, maar de aanval was een succes."

Over de schietgraagheid van de Verenigdestaatse generaaltjes verbaas ik me niets. En ook de Somalische VS-vriendjes zitten er niet mee of er onschuldigen vermoord zijn, want "de aanval was een succes", ook al is niet duidelijk wie er zoal dood zijn...

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Sjors: ik had die bommen nog liggen

Het verbaast me dat er op basis van dezelfde verzonnen vermoedens niet allang een bommenregen op nederland is neergedaald (altijd prijs, zelfs zonder richten), want je maakt mij niet wijs dat daar geen sympathisanten voor al qaida rondhuppelen. Die zin deugt niet: ik bedoel dat er in nederland vast mensen wonen (vraag maar aan de terroristendiensten) die het niet eens zijn met Sjors Boem-Boem, en wie niet uitgesproken vóór hem is, is nadrukkelijk tégen hem en daarop staat zowat de doodstraf. Voor het gemak noem je zo'n persoon die het niet eens is met Sjors Bommen-Vrij dan ook maar meteen "vermoedelijke Al Koof-terroristen", dat geeft ze namelijk een simpel te benoemen status. Nu ik toch om waarom-vragen heendrentel: waarom wordt dat "demokratiseringsdrang" genoemd en krijgt het niet z'n échte naam: "(herboren) kristelijk fundamentalisme", of (en deze naam is net zo juist) "verengde staats-terrorisme"?

En het is zo simpel uit te leggen: iemand die Sjorsje Boem-Boem wil slaan is een misdadiger van het terroristische soort. Om te voorkomen dat Sjorsje op z'n bek getimmerd wordt, slaat hij éérst en wel zo hard dat je hém nooit meer kunt slaan, omdat je dood bent of zoiets. Je mag ook geen Boe tegen Sjorsje zeggen, want dat lijkt teveel op zijn geregistreerd merk Boem-Boem, dus dat kost je ook de kop. Het is zelfs zo erg, dat alle woorden die met de letters B en O en E beginnen, zoals ingebonden woordverzamelingen en een wintergroente, op de lijst staan waaraan je terroristen en hun vriendjes kunt herkennen.

Overigens, dat de aanval een sukses genoemd wordt door zowel Sjorsje's klup als die van de medevilleinen in Somalië is ook niet zo moeilijk: een bom die niks raakt, is een mislukking, een ontploffing met alleen blik- en steenschade is een waardeloos proefschot, maar als het bloed in de rondte spat, is er sprake van een geslaagde aktie, hoe meer lijken, hoe geslaagder - wie die lijken zijn is niet belangrijk, een bijkomstigheid.

Anoniem zei

Schaamteloos gedrag

Hoezeer wij in het verleden de heer Bust, president van de Verkleefde Staten, ook als persoonlijk herboren vertegenwoordiger van Onze Here hoogachtten, in dit geval kunnen wij ons slechts scheldend ontdoen van onze bijna op woede gelijkende irritatie.
Wij zijn zelfs geneigd in dezen mee te gaan in Uw mening alsdat de heer Burst zich in het geheel niet gedraagt als verdediger van de werkelijke waarden waar het in deze wereld om draait.

Wij hopen op een Goddelijk Ingrijpen, hoewel dat voor de Here getuigen mag van arrogantie onzerzijds, want wie zijn wij, dat we Zijn wegen menen te moeten kennen, of Hem aan willen sporen tot vergeldende akties voor zaken waarvoor wij zelf, als Zijn kinderen, verantwoordelijk zijn.

Het gedrag van de heer Burrp lijkt het meest op dat van een (onbehandelde) lijder aan de geslachtsziekte syfilis in een van de latere stadia, en ik kan het weten, want mijn vorige echtgenoot is mij zo ontvallen - gelukkig hadden wij geen vleselijk kontakt meer (sinds het begin van mijn derde zwangerschap) voordat hij zichzelf (als straf voor zijn wulps gedrag buiten het echtelijk bed) die ziekte liet geven. Zijn broer, mijn huidige echtgenoot, heeft mij vanaf die tijd veel troost geboden, uit dankbaarheid ben ik daarom later met Balkje getrouwd. Niet dat ik dat hoef te vertellen, maar ik zie ook geen reden er een geheim van te maken.

Wij hopen dat de heer Brush tot inkeer gebracht wordt door ons voortdurend gebed, we bidden ook voor Balkje, die de rechte lijn verloren schijnt te zijn en het glibberig pad van de heer Blur met graagte schijnt te bewandelen.

Waar heb ik dat aan verdiend, twee idioten als echtgenoot?
Here, vergeef mij, wat heb ik U misdaan?