woensdag 31 januari 2007

Bos draait kont het kabinet in

Is het nog nodig iets toe te voegen aan zo'n fantastische kop van het hoofdartikel van De Pers van vandaag?

Wouter Bos verkondigde vóór de verkiezingen verleden jaar in alle toonaarden dat hij alleen als eerste minister aan de komende regering wil deelnemen en dat hij zéker niet onder Balkenende (die hem overigens vóór de verkiezingen -maar nu wijselijk niet meer- aanduidde als 'draaikont') wilde dienen. Inmiddels bestaat er bij de PvdA-fractie 'een breed draagvlak voor de toetreding van Bos tot het kabinet'.

Bos heeft misschien voor sommigen een lekker kontje, maar het zal altijd een draaikontje blijven!

Overigens: sommige briefschrijvers verwijten De Pers een 'treurig rechts propaganda blaadje' te zijn (of woorden van gelijke strekking). Duidelijk mensen tot wie het niet is doorgedrongen dat de PvdA van nu niet dezelfde partij is als de PvdA van bijv. 1970. Mensen aan wie het ook is ontgaan dat Wim Kok al in december 1995 tijdens de Den Uyl-lezing in De Rode Hoed zonder enige vorm van schaamte aangaf dat de PvdA zijn 'ideologische veren' moest afschudden.

Geen opmerkingen: