donderdag 11 januari 2007

Nog een fraaie toepassing van de terrorisme-paranoïa

De intussen alweer een half jaar uitgerangeerde, maar nog steeds fungerende (ofschoon al sedert jaren disfunctionerende), minus-ter van Binnenlandse Zaken (Remkes) wil de wet wijzigen, volgens welke de publieke sector verplicht de topinkomens openbaar moet maken. Hierdoor kunnen namelijk terroristen gemakkelijk achterhalen welke ministers en ambtenaren extra beveiligd worden (ANP, o.a. via Metro).

Ofwel is deze Rem achterlijk en denkt hij dat terroristen (althans wat hij zo noemt) niet zonder inspanning op een andere manier aan de betreffende gegevens kunnen komen, ofwel denkt hij zo op een gemakkelijke manier te voorkomen dat de Nederlandse bevolking ziet wie zijn (M/V) zakken zit te vullen van onze belastingcenten.

Het bericht zit overigens helemaal krom in elkaar. Iemand krijgt toch extra bewaking wanneer hij extra risico loopt? Dan zitten de 'terroristen' toch al achter betrokkene aan? Bovendien snap ik niet hoe uit iemands inkomen kan blijken of er sprake is van extra bewaking. Dat is toch geen salarispost?

Geen opmerkingen: