vrijdag 25 mei 2007

Lompe Balkenende blundert gewoon door

Afgelopen woensdag was het de beurt aan Balk om in Straatsburg aan het Europees Parlement uit te leggen wat het Nederlandse régime wil met de Europese 'grondwet'. Dat komt neer op wat Radio Nederland Wereldomroep heel correct omschrijft als "veelal cosmetische aanpassingen".

Op dezelfde dag probeerde staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken) de Nederlandse voorstellen te rechtvaardigen. Tot stomme verbazing van de Tweede Kamer bleek daarbij dat het Nederlandse régime al twee weken eerder de plannetjes had verstrekt aan de andere EU-lidstaten.

Zoals Radio Nederland heel terecht aanhaalt verweet de SP (evenals de PvdV overigens) het régime dat "pure symboolpolitiek" bedreven werd, en datzelfde kreeg Balk ook in Straatsburg over zich heen. Volgens het voorstel van Balk & Co. is het voldoende voor het Nederlandse régime wanneer de 'grondwet' voortaan niet meer 'grondwet' genoemd wordt, wanneer de Europese vlag en het Europese volkslied eruit gehaald worden en als de verklaring over de grondrechten er niet meer in staan.

Balk (dat zal dan wel neerkomen op zijn Japie Krekel, zijn 'denktank') had namelijk begrepen dat de Nederlanders de 'grondwet' bij het referendum in 2005 hadden verworpen omdat we zo gehecht zijn aan het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag en aan het Wilhelmus, dat bijna niemand kan (en wil?) meezingen (zie o.a. mijn stukje Gék toch met dat Wilhelmus van 10 mei jl.).

Het was al langer bekend: Balk weet niet wat democratie inhoudt (daarom wil hij ook geen nieuw referendum over deze strontwet, omdat hij bang is dat de Nederlanders opnieuw 'nee' zullen zeggen, terwijl het parlement bereid is hem te steunen (om wat voor redenen dan ook...), hij zit alleen zijn eigen belangen en die van zijn échte achterban (het grootkapitaal) te verdedigen en het zal hem werkelijk worst zijn hoe het met Nederland en met de Nederlanders gaat: hij blubbert wat nietszeggends (zij het doorgaans in grammaticaal juiste zinnen - en dat is in zekere zin natuurlijk wel prettig), trekt een grijns, schudt een handje en hoopt dat hij zijn kapitalistische vriendjes niet heeft teleurgesteld.

Het zal er uiteindelijk wel op neer komen dat de strontwet gewoon wordt ingevoerd, mét alle ellende van o.a. een oppermachtige Centrale Europese Bank, een leger dat naar de pijpen danst van de NAVO (en dus van de VS, ook al is de NATO-'baas' dan iemand met een Nederlandse naam: Jaap de Op-Schepper) en met de holle opmerkingen over het belang van maatschappelijke organisaties en met de lege suggestie van een (niet verplichtend) burgerinitiatief.

Geen opmerkingen: