donderdag 10 mei 2007

'Christelijke' legitimering van slavernij

Toen de begroting 2007 van het Nederlandse régime werd behandeld, heeft de Tweede Kamer erop aangedrongen dat er een vergoeding moest komen voor 'mantelzorgers' (dat zijn mensen die gratis familieleden, vrienden of kennissen verzorgen, die eigenlijk professionele zorg nodig hebben). Dit jaar zal daarom aan mantelzorgers - voorzover als ze aan de voorwaarden voldoen - een vergoeding van maximaal € 250,00 worden uitgekeerd. Aldus meldt het Minus-terie van VWS (dat zou 'Volksgezondheid, Welzijn en Sport' moeten betekenen). Het bericht meldt overigens niet of deze uitkering belastingvrij is. De praktijk kennende, zou het me niets verbazen wanneer deze wordt belast met het Tarief Bijzondere Beloningen, waardoor er van deze belachelijke vergoeding al helemaal niets meer overblijft.

Wél zorgt deze maatregel ervoor dat veel 'mantelzorgers' zich hiermee tevreden zullen stellen. Op de eerste plaats doen ze hun werk uit liefde en genegenheid voor de zorgbehoevende en ze zijn allang blij dat 'Den Haag' in ieder geval erkent dat ze de kastanjes uit het vuur halen.

Laten zij zich echter niet voor de gek houden: de enige bedoeling van het Nederlandse régime (ook al zal dat nooit toegegeven worden) is om te voorkomen dat er geld uitgetrokken moet worden om dit broodnodige werk door professionele krachten uit te laten voeren, in plaats van door familieleden en vrienden, die maar al te vaak overwerkt raken, omdat ze dag na dag dag en nacht klaar moeten staan - in veel gevallen zonder daarvoor opgeleid te zijn. Het Balkenclubje komt daardoor nu voor een aalmoes klaar, en ik ben er zelfs van overtuigd dat van de beoogde fooi van in totaal 65 miljoen aan het eind van het jaar een groot gedeelte weer in alle stilte zal terugvloeien in de staatskas.


Ik vind 'mantelzorger' trouwens een ongehoord achterlijk woord, dat mij vooral doet denken aan de garderobejuffrouw of -meneer in de schouwburg, die voor één werkweek in de avonduren meer geld krijgt dan de moderne 'mantelzorgers' voor een heel jaar lang ononderbroken inzet.

Geen opmerkingen: