vrijdag 4 mei 2007

Goed nieuws uit Florida (dankzij gestuntel van ANP)

Het Noordhollands Dagblad meldde enkele uren geleden -in een ANP-bericht- dat het parlement van de Verenigdestaatse staat Florida het gebruik van 'stemmachines' [waarom zou het ANP zich er tenslotte druk over maken dat het om stemcomputers gaat?] unaniem verboden heeft. Volgens het Algemeen Nederlands Propagandabureau wordt "het stemmen met traditionele stembiljetten verplicht [...] gesteld".

Ik weet niet of het komt door luiheid, door het slechte taalonderwijs in Nederland of gewoon door een absoluut gebrek aan inzicht, maar het ANP heeft ook hier weer een fikse blunder gemaakt (de zoveelste!). Wat in Florida verboden is zijn stemcomputers met een 'touch-screen'. In plaats daarvan moeten voortaan computers gebruikt worden die een 'paper ballot' afgeven. (Miami Herald van gisteren)

Deze 'paper ballots' zijn strookjes waarop de uitgebrachte stem door de computer wordt afgedrukt en die afzonderlijk moeten worden opgeslagen, zodat in geval van twijfel de electronisch geregistreerde uitslag vergeleken kan worden met de gegevens van de 'paper ballots' of 'paper trails'.

Er zijn in Nederland mensen die bezwaar hebben tegen de bij de laatste verkiezingen gebruikte computers van de firma Nedap, maar die wel accoord zouden gaan met computers met een 'paper trail'.


Ook het gebruik van computers met 'paper trails' brengt echter de nodige risico's met zich mee (zie voor enorm veel meer achtergrondinformatie de website van Wij vertrouwen stemcomputers niet) en er is eerlijk gezegd geen enkele zinnige reden te bedenken waarom niet gewoon op de traditionele wijze (met papier en een rood potlood) gestemd kan worden. De enige twee redenen die ik kan bedenken zijn dat het 'de politiek' interesseert om eventueel verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren en/of dat de producenten van stemcomputers de verantwoordelijke politici chanteren, maar dat is een beschuldiging die ik niet uit durf te spreken...

Geen opmerkingen: