woensdag 9 mei 2007

Nog niks van gemerkt!

Door de Europese integratie (aldus meldt de NRC vandaag) hebben de Nederlanders gemiddeld € 3.000 per jaar meer te besteden (meer dan wanneer?). Daarvoor is dan wél een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau nodig, dat speciaal gemaakt is voor de "Dag van Europa", die op 9 mei (vandaag dus) gevierd wordt.

Bullshit! Dit onderzoek is uitgevoerd, bij elkaar gefantaseerd en gemanipuleerd in het kader van pogingen van het Nederlandse régime (ongetwijfeld onder druk van Enge Merkel en de Enge Sarkozy, die beiden met een rotgang alsnog een Europese 'grondwet' willen doordrukken) om te voorkomen dat we op onze achterste poten gaan staan, wanneer de club van Balk en Bos binnenkort gauw eventjes die 'grondwet' ondertekenen zonder rekening te houden met wat wij, het Nederlandse volk, (niet) willen. Een duidelijker bewijs dat Nederland geen democratie is, hoeft dan toch zeker niet meer geleverd te worden?

Ik veronderstel dat door de scenaristen van de bovengenoemde planbureaux gauw even een vergelijking is gemaakt van het gemiddeld te besteden inkomen in 1950 (op 9 mei 1950 hield de Franse minister Schuman een voor het ontstaan van de EGKS, de voorloper van de EEG, belangrijke toespraak) met dat in 2007 - daarbij gemakshalve de guldens van destijds tegen de koers van 2000 omrekenend in euri (net zoals volgens nieuwsberichten in de media de laatste tijd ook in de VS en in Groot-Brittannië in euri gerekend wordt...).

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik het rapport (nog) niet gezien heb, maar het moet onvermijdelijk gepubliceerd zijn om ons ervan te overtuigen dat we meer geld te besteden hebben, want uit onszelf hebben we dat nog niet gemerkt (of iemand van jullie soms wel?). En als we dan maar zo simpel zijn om de politieke leugens (en halve waarheden, wat op hetzelfde eerkomt) met behulp van het Algemeen Nederlands Propagandabureau en de overheidsspreekbuis van het NOS-Journaal te slikken als zoete koek, dan zullen we ongetwijfeld vóór de Europese strontwet zijn.

Een verdere democratische (althans in de visie van Balk, Bos & Rauwvoet) tactiek daarbij is het selectief toekennen van subsidies uit het Europafonds van het minus-terie van Buitenlandse Zaken.
NRC publiceert vandaag ook een tragisch artikel over de wijze waarop deze subsidies (die bedoeld zijn voor projecten die burgers voorlichten over de Europese Unie) uitsluitend aan neutrale en pro-Europa projecten verleend worden. Dat gecombineerd met de voorlichting van het minus-terie zelf (wie herinnert zich niet de flutfolders van twee jaar geleden?) moet ervoor zorgen dat de Nederlandse bevolking nu wel vóór een Europese 'grondwet' zou kiezen. In het kader daarvan zal ongetwijfeld binnenkort uitvoerig in de pers worden uitgemeten hoezeer de nieuwe Franse president zich verzet tegen toetreding van Turkije tot de EU.

Geen opmerkingen: