zaterdag 12 mei 2007

VVD implodeert rustig door

Nadat de VVD het afgelopen jaar door het geknok tussen de twee blinde paarden Verdonk en Rutte al één derde van haar kiezers was kwijtgeraakt aan de nóg openlijker xenofobe Geert Wilders, gaat Rutte met het enthousiasme van een maanraket met een extra lading brandstof door met het laten imploderen van de partij.

Dat gebeurde gisteravond (aldus meldt het NRC van vandaag) op het partijcongres van de VVD (die club zou alleen al verboden moeten worden vanwege de onjuiste naam: in plaats van een Vereniging voor Vrijheid en Democratie is het een Klupje voor Onderdrukking en Uitbuiting - Dialoogje voor twee dombo's: "Bij welke partij zit jij?" - "Ik zit in de KOU!").

Rutte (misschien heeft hij toch stiekem eens wat gelezen in de SP-publicaties en bij verstandige journalisten en bloggers) vraagt zich serieus af of "schaalvergroting in zorg en onderwijs" wel zo goed is als steeds beweerd werd. Hij vindt dat de VVD zich het lot van "de vergeten meerderheid" (degenen die zich door het huidige kabinet niet vertegenwoordigd voelen) moet aantrekken. Aangezien (nog steeds volgens Rutte) de VVD zich zal moeten blijven inzetten voor de vaste stokpaardjes (zoals 'immigratie [vermoedelijk bedoelt hij 'emigratie'], integratie, criminaliteitsbestrijding, belastingverlaging [dat is inderdaad in het belang van de 'vergeten meerderheid' - la-me-nie-lachu!] en ondernemerschap') zal er wel niets veranderen, want juist die schaalvergroting was zo goed voor het ondernemersschap [mijn eigen spelling].

Rutte vindt het vooral teleurstellend dat het CDA zo diep gebogen is voor de PvdA. Ook dat geeft aan dat hij er geen bal van snapt, want het is juist de PvdA, die zich al decennialang laat prostitueren door het grootkapitaal.

Nee, Rutte snapt er werkelijk geen bal meer van. Hij heeft wel begrepen dat het slecht gaat met de VVD, maar hij denkt kennelijk dat de VVD al op haar diepste punt is aangeland en dat elke verandering daardoor automatisch een verbetering is. Simpel mannetje, ondanks zijn stropdasje! Maar van mij mag hij vrolijk doorgaan met naar links en rechts trappen. We kennen allemaal nog het voorbeeld van de constant ruziënde LPF... Bij de volgende gelegenheid verliest de VVD nog meer stemmen aan Wilders en daarna verliest Wilders die stemmen dan weer aan andere partijen. Ik hoop althans dat tegen die tijd de kiezers wel begrepen zullen hebben dat Wilders helemaal geen politieke partij is, maar alleen een belangenvereniging van de partijleden, die zich door hun (gebrek aan) activiteiten van een leuk jaarinkomen (plus wachtgeld!) kunnen verzekeren.

Geen opmerkingen: