maandag 14 mei 2007

Paus is "beetje dom" (zou Máxima gezegd kunnen hebben)

Wat mij betreft is hij volledig gestoord, maar dat is mijn persoonlijke mening, die helaas door al te veel mensen absoluut niet gedeeld wordt.

Hoe dan ook: hij heeft zich vanuit Brazilië, toen hij meende iets te moeten zeggen over de "pro-gezin" (maar in feite "anti-homo") demonstratie in Rome eergisteren, behoorlijk vergaloppeerd. Volgens een artikel in Trouw vindt hij althans buitenechtelijke stellen "een plaag". Zoals je ziet is die man duidelijk overwerkt. Er is in dit verband inderdaad sprake van "een plaag", maar dan hebben we het wel over de regelnichterigheid en bemoeizucht van de Vaticaanse alleluja-club.
Zou de RK kerk trouwens geen moeite hebben met travestieten? Tenslotte vinden veel leden van het katholieke management (inderdaad, allemaal kerels! Geeft toch ook te denken, nietwaar?) het maar al te leuk om in versierde jurken en met rare hoedjes rond te lopen.

Tussen twee haakjes: ik heb die opmerking over die homosexuele "plaag" nergens kunnen vinden, wat overigens niet zo verwonderlijk is, want de Braziliaanse kranten staan grotendeels vol met allerlei onnieuws over het papale bezoek (bijv. over het feit dat hij de raampjes van zijn pausmobiel openzette, en nog meer van dat opzienbarends).
Wél heb ik een papaal document aangetroffen, waarin hij het woord "plaag" gebruikt voor gescheiden mensen die hertrouwd zijn. Het Vaticaan zit daar overigens duidelijk mee omhoog, want ze zijn zich nu in allerlei bochten aan het wringen om duidelijk te maken dat niet de paus iets stoms gezegd heeft, maar dat wij iets stoms gelezen hebben. Zie bijv. in het Engels de draaikonterij op de
officiële site ter gelegenheid van het pausbezoek aan Brazilië.

Waar bemoeien al die leeghoofden uit de demonstratie van eergisteren (en hun stilzwijgende medestanders) zich toch mee? Dat ze zelf geen zin hebben in een homosexuele relatie is hun goed recht (ik hoef zelf ook niet). Maar als anderen daar wel behoefte aan hebben, waarom zou hun dat het recht op een gelukkig leven ontzegd worden.

Het georganiseerde bijgeloof verliest gelukkig langzaamaan steeds meer macht (enkele eeuwen geleden werden mensen nog verbrand als ze verdacht werden van hekserij, maar ook in het begin van de 20e eeuw werden in de Tilburgse textielindustrie arbeiders nog ontslagen, wanneer ze niet regelmatig op zondag in de kerk verschenen. Desondanks duurt het allemaal nog veel te lang - ongetwijfeld omdat er een uitgebreid net van meevreters op de wereld rondloopt dat door middel van chantage en bedreiging probeert de mensheid onder controle te houden (of te brengen).

De RK kerk trekt een grote bek open over naastenliefde, maar in de praktijk is er een volstrekt gebrek aan respect voor iedereen die het in zijn hoofd haalt om zich niet helemaal aan de Vaticaanse regeltjes te houden: zelfs christenen die een andere interpretatie geven aan de bijbel (en daar kan ik me werkelijk héél veel bij voorstellen) worden door de reli-conservatievelingen van het Vaticaan als minderwaardig beschouwd. *)

Waarom is er kotsverdomme geen god, die eindelijk eens ingrijpt?

*) Ter gelegenheid van het bezoek van het Circo Maledetto aan Brazilië heeft bisschop Orani João Tempesta de mening van de RK kerk over andere 'secten' duidelijk geformuleerd: "De Katholieke Kerk doet niet aan proselitisme [wat doet Radio Vaticaan dan, en wat is dan de bedoeling van de PR-tripjes van de pausen?] zoals die andere secten die er zijn. De Kerk predikt alleen het woord van Jezus, maar presenteert zich niet met dat fanatisme dat iedereen gemakkelijke oplossingen belooft." (O Globo van gisteren) Nee, de RK kerk is helemaal niet fanatiek...

1 opmerking:

Anoniem zei

Jammer genoeg bestaan er geen goden, anders was er al ingegrepen.
Achterlijke gelovigen, zie nu eindelijk eens in:
Als god almachtig zou zijn: waarom is het hem/haar dan niet gelukt de perfecte mens te scheppen?? (die geen homo is, geen geweld gebruikt, altijd alles eerlijk deelt etc.)
Antwoord: Omdat we niet gemaakt zijn door god, hij/zij bestaat niet. Dat ze dat 2000 jaar geleden gelooft hebben begrijp ik, maar dat iemand anno nu dit gelooft.....