zaterdag 5 mei 2007

Weg met al dat keuze-gedoe!

Vandaag kreeg ik een brief van mijn electriciteitsleverancier, waarin mij de mogelijkheid werd geboden om mijn kilowattprijs voor één, twee of drie jaar vast te leggen. Gelukkig was het bedrijf (Nuon) wel zo eerlijk om erbij te vertellen dat ik dan wél achter het net zou vissen, wanneer de stroomprijzen zouden dalen (niet dat ik daar zo hard op reken...) en ook werd verteld dat er andere kosten waren (stroomtransport) die niet vastgelegd konden worden.

Het belangrijkste is echter dat ik helemaal niet WENS te hoeven kiezen - en eigenlijk zou het hele Nederlandse volk (uiteraard uitgezonderd de nuttelozen van de maatschappij, de aandeelhouders, commissarissen en andere plofkoppen van de geprivatiseerde bedrijven) zich en bloc moeten verzetten tegen al die keuze-mogelijkheden.

Tegenwoordig moeten we voor allerlei zaken zélf keuzes maken, en die keuze-mogelijkheden worden in de media (en bij monde van het régime) gebracht als een grote zegen voor de mensheid. Maar als we per ongeluk (wie is er tenslotte in staat om zich op alle mogelijke vlakken grondig te informeren?) een -achteraf- verkeerde keuze maken, dan is het wél mooi onze eigen schuld, want we hebben er immers zelf voor gekozen, en zitten we mooi zelf met de gebakken peren.

OPROTTEN met dat gezeik! Nutsvoorzieningen behoren in overheidshanden te zijn, mogen niet geprivatiseerd worden en moeten voor iedereen precies dezelfde voorzieningen of verstrekkingen bieden tegen precies dezelfde prijs (waar mogelijk inkomensafhankelijk).

Zaken die zo snel mogelijk gedeprivatiseerd moeten worden en nationaal door de centrale overheid beheerd moeten worden zijn o.a. (ik bedenk zo maar gauw wat en ik ben me ervan bewust dat ik ongetwijfeld talloze zaken zal vergeten):
- gezondheidszorg en verzorging (o.a. ouderenzorg, kinderbescherming, ARBO);
- energie (gas, water, electriciteit);
- telecommunicatie (telefonie, posterijen, internet);
- openbaar vervoer (waar m.i. ook taxi's onder zouden moeten vallen);
- veiligheid en justitie (politie, maar ook alle onderdelen van het gevangeniswezen).

Alle lulkoek van de neoliberale clubs ten spijt KAN een geprivatiseerd bedrijf niet goedkoper zijn dan een overheidsbedrijf, alleen al om de doodeenvoudige reden dat een geprivatiseerd bedrijf geld uitgeeft aan reclame om klanten te lokken en omdat er aandeelhouders (en 'managers') zijn die vooral hun eigen zakken willen vullen. En wanneer het tóch lijkt alsof geprivatiseerde bedrijven goedkoper zijn, dan is dat alleen maar omdat de kosten nu op een andere manier betaald moeten worden. Bijv. omdat de service verslechterd wordt, of omdat er personeel ontslagen wordt, waardoor de kosten dan verhaald worden op de ontslagenen en de sociale premies van de Nederlandse bevolking.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Volkomen juist.

En daarbij komt nog, dat gij en ik nog in staat zijn een keuze te maken, zij het zeer tegen onze zin.

Maar er zijn velen die daartoe zelfs niet goed (meer) in staat zijn, zoals bejaarden die het hele systeem niet meer begrijpen; goedgelovigen die echt denken bij een overstap of ondertekenen van iets een voordeeltje te hebben, en de mensen die niet kunnen lezen: er schijnen zeer veel analfabeten in ons land te wonen.

Vroeger wisten die mensen allemaal gewoon waar ze aan toe waren bij deze eerste levensbehoeftes, en hadden ze zekerheid van een betrouwbare leverancier (klinkt wel een beetje gek ivm gezondheidszorg).

(Ik begin me nu al weer op te winden over die chipkaart voor het openbaar vervoer, die natuurlijk straks voor nog veel meer zaken door onze strot gedouwd gaat worden, want het schijnt dat als je dan een tramkaartje koopt je meteen al je NAW etc. gegevens moet verschaffen, maar dat ter zijde)

Anoniem zei

als het móét, wil ik wel kúnnen kiezen

De moeder (bijna 90 jaar) van een vriend van me werd telefonisch lastig gevallen door een slijmzak van de firma E.ON Benelux. Om van zijn gedram af te komen, gaf ze hem tenslotte toestemming om haar informatie-materiaal toe te sturen.
Wat er een week later door de brievenbus viel, was de bevestiging van een meerjarig kontrakt, dat zij zogenaamd met hem (of beter, met zijn baas) had afgesloten.
Die vriend van me schreef een brief op poten terug.

Volgende week zal ik van dat gedoe een soort dossier bij drs. jan-piet zondervan stallen (de link werkt nu al, maar de pagina is nog erg leeg).


net zo off-topic als blatant bill: als je even naar de website van die rotte chipkaart was gefietst, had je kunnen zien, dat je hartstikke anoniem van het openbaar vervoer gebruik kunt blijven maken, alleen kost het je wat meer dan wanneer je je NAW-gegevens opgeeft bij het aanschaffen van die kaart (dat prijsverschil stond vorig jaar wat duidelijker op de site, maar is ook nu nog terug te vinden). - de ov-chip-opmerkingen komen van Strompelende Harrie.

Anoniem zei

Even kort: (en inderdaad off topic, zoals terecht wordt opgemerkt, maar daarom staat het ook tussen haakjes ;-) die website van de chipkaart heb ik gezien; de prijzen zijn nergens (of toch?) te vinden en inderdaad is het duurder als je anoniem wilt blijven.

Ik bedoelde met mijn off-topic opmerking, dat als de chipkaart eenmaal voor het openbaar vervoer gebruikt wordt, de banken etc een hernieuwde poging gaan doen om die kaart voor veel andere doeleinden door onze strot te duwen ("alles is duur, behalve als je onze chipkaart gaat gebruiken") die chipautomaten staan toch nog steeds vrijwel ongebruikt bij alle banken?
Maar laten we maar niet voortgaan met off-topic dingen, ik zal me voortaan beheersen en me bij de les houden ;-)