maandag 7 mei 2007

Verdomd nog aan toe met die Bond tegen het Vloeken

De bovengenoemde bond (ik geef geen link - mensen die daarin geïnteresseerd zijn, moeten zelf maar wat goochelen) heeft door TNS-NIPO weer eens een onderzoek laten uitvoeren naar het vloekgedrag op de Nederlandse omroep, althans de Nederlandse televisiezenders (kennelijk telt de radio niet meer mee voor deze club, die schijnbaar niet weet wat ze met zijn geld moet doen, want een TNS-NIPO onderzoek van 115 bladzijden zal niet goedkoop zijn!).

Uit het onderzoek over 2006 blijkt dat er wéér meer is gevloekt dan in het voorafgaande jaar. Dat moet wel genuanceerd worden (vind ik!), want in hun Vloekmonitor wordt het gebruik van 'god' of 'jezus' als stopwoord al beschouwd als een vloek - ga maar eens na hoe vaak je tegenwoordig niet het achterlijke "oh, my god" hoort...

Conclusies worden er niet getrokken en dat is wel jammer (maar misschien gebeurt dat niet, omdat ze dan Balk & Rauwvoet 'kwetsen'), want ik kan zelf zonder moeite al twee mogelijke oorzaken bedenken:

1. Doordat er steeds meer commerciële TV-zenders komen is er meer zendtijd. Omdat de zendtijd alleen bedoeld is om dure reclametijd te verkopen, worden de pauzes tussen de reclameblokken gevuld met de meest walgelijke bullshit (ook dit is een grof woord, dat door de Vloekbond meegeteld wordt!), en dus is het bijna onontkoombaar dat de nitwits die die bullshit presenteren ook het nodige groftaligs produceren.

2. Doordat we de laatste jaren steeds meer geconfronteerd worden met de vervloekingen van de zogenaamd christelijke clubs rond Balkende Ellende, kan het niet anders dan dat de Nederlandse bevolking genoeg krijgt van al dat christelijks - en dat dus uit door krachttermen te gebruiken en haar ongenoegen te uiten door de 'filosofie' van de machtsmisbruikers te vervloeken. Kotsverdomze!

Geen opmerkingen: