zaterdag 12 mei 2007

Privacy? Wat is dat eigenlijk?

Volgens Jacob Kohnstamm, de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kan de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet goed gehandhaafd worden omdat geschikte sanctiemiddelen ontbreken. Dat komt volgens hem door de snelle technologische ontwikkelingen en door het wegvallen van juridische waarborgen. (NRC vandaag)

Kohnstamm heeft natuurlijk gelijk. Wie de afgelopen jaren mijn weblog gelezen heeft, weet dat ook ik vind dat de privacy van de burger een leeg begrip is geworden (en gelukkig zijn er nog meer mensen die ook zélf kunnen nadenken). Bij wijze van voorbeeld verwijs ik naar mijn artikel OV-chipkaart - oplichting of spionage van afgelopen dinsdag 8 mei.

Het feit dat Kohnstamm gelijk heeft, zal echter geen gevolgen hebben. Het is tenslotte in het belang van het kapitalisme (neoliberalisme, neosocioliberalisme, neoconservatisme, neokolonialisme, enz.) om een exact overzicht te hebben van wat iedereen doet en denkt. Daarvoor wordt zelfs een terroristische bedreiging kolossaal uitvergroot, zodanig dat een groot deel van de Nederlandse bevolking daadwerkelijk bang is geworden voor dat opgeklopte terrorisme.

Iedere week worden er in het verkeer in Nederland talloze mensen doodgereden of levenslang verminkt, terwijl er volgens mij in de afgelopen jaren nog maar één terroristische aanslag gepleegd is (die op Theo van Gogh). *) Toch is -zoals het NRC in zijn artikel nog meldt, uit "recent onderzoek van het Comité 4 en 5 mei" gebleken "dat een ruime meerderheid van de bevolking graag privacy opoffert als Nederland daardoor veiliger wordt".

Lees dat laatste citaat nog eens een keer en leg de nadruk op het voegwoord "als". Nederland is namelijk door de afbraak van onze privacy niet veiliger geworden. In een trein worden moslims opgepakt -en na de nodige vernederingen weer rap vrijgelaten- omdat ze er verdacht uitzien (en dus...), een mevrouw die haar tas op een treinstation vergeten is, wordt bijna doodgeschoten, wanneer ze die tas alsnog zoekt, mensen die er ook maar enigszins Turks of Marokkaans uitzien worden bij voorbaat als potentiële terroristen beschouwd, er worden aanslagen gepleegd op moskeeën en moslimscholen, xenofoben als Rita Verdonk krijgen het voor elkaar de veiligheid van asielzoekers af te breken door hen te deporteren naar een ongewisse toekomst en holle vaten als Geert Wilders krijgen van alle kanten de gelegenheid om te zeuren over mensen met twee paspoorten. Intussen is het al zover dat een groot deel van de Nederlandse bevolking dat gezeur over twee paspoorten niet irreëel vindt en zelfs iemand als Jan Marijnissen is zo onhandig om Wilders enigszins gelijk te geven, ook al formuleert hij het dan toch iets genuanceerder.

Laten we er maar niet op rekenen dat onze privacy ook maar iets meer is dan een inhoudsloos woord. Zolang als het Verenigdestaatse grootkapitaal het in de "westerse" wereld voor het zeggen heeft, gebeurt er precies wat de president-directeur van dienst (op dit moment Big Brother Bush) op last van zijn opdrachtgevers (de wapen- en de olie-industrie) bepaalt. Ook buiten de VS, dankzij zijn militaire overwicht, door zijn macht in de Navo (ook al wordt die dan zogenaamd geleid door de ledepop Jaap de Op-Schepper), door de marionettenrégimes die overal ter wereld naar de VS-pijpen dansen (denk aan de clubs van Blair, Balk & Bos, Merkel en de régimes in bijv. Polen, Tsjechië, de Baltische republieken, Bulgarije en Roemenië) geldt datzelfde. En anders (al denk ik niet dat Bush dat bij Goethe gelezen zal hebben) "bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt!" Dát hebben we de laatste decennia overal ter wereld kunnen zien!

*) De aanslag op Pim Fortuyn beschouw ik niet als terroristisch, maar als een eenmansactie van een doorgedraaide geobsedeerde, maar zélfs als dat ook een terroristische aanslag zou zijn geweest, dan zijn we nog niet verder dan twee aanslagen in vijf jaar! Vergelijk dat maar eens met het aantal verkeersdoden in dezelfde periode!
De aanslag op de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp op 2 april dit jaar wordt door de overheid zelf nadrukkelijk niet als terroristisch beschouwd! Die heeft te maken met criminaliteit, en we weten allemaal dat Nederland door de criminaliteit helemaal niet onveilig is...

Geen opmerkingen: