zaterdag 5 mei 2007

Neoconservatieven en Dodenherdenking

En weer was het gisteren Dodenherdenking, waarbij, zoals elk jaar, wordt teruggedacht aan de door het nazi-geweld gedode joden, homosexuelen, zigeuners, communisten, enz.

Uiteraard laat ook het huidige régime van Balk en Bos niet na te benadrukken hoe belangrijk het is om deze ellende nooit te vergeten, opdat dit nooit opnieuw gebeure. Desondanks staat het Balkenrégime nog steeds achter haar beslissing van enkele jaren geleden om deel te nemen aan de onwettige en bloedige inval en bezetting van Afghanistan en Irak, daartoe geïnspireerd door de influisteringen van gods eigen boeman op aarde, Big Brother Bush.

Ook staat dit régime vierkant achter de kapitalistische (of neoliberale of neoconservatieve) ideologie die ten grondslag ligt aan de uitbuiting van de derde wereld, aan het wegconsumeren van de grondstoffen van de aarde, terwijl juist die mentaliteit verantwoordelijk is (en was) voor een enorm groot deel van de ellende.

Dodenherdenking is uitstekend, maar dan niet onder leiding van een régime dat geen enkele moeite heeft met uitbuiting van anderen en dat zich spiegelt aan de mentaliteit van de VOC, dat zich spiegelt aan de nationale helden zoals de piraten Piet Heyn en Michiel de Ruyter *) en Willem van Oranje, die zijn eigen koning verried. En laat het dan niet blijven bij één dagje met getuigenissen van overlevenden op TV (uiteraard gewoon onderbroken met de commercials van alledag, want business goes on en de verspilling moet gewoon doorgaan), maar zorg ervoor dat de maatschappij ook daadwerkelijk menselijker wordt...

Bij de nazi's waren met name de joden het gemakkelijke doelwit, tegenwoordig zijn dat 'de terroristen' en voor velen -ook in Nederland- wordt dat vertaald in 'de moslims'. Wat hebben we dan in al die jaren geleerd? Er zijn inderdaad nog geen pogroms geweest tegen moslims, maar in de afgelopen jaren zijn al wel diverse moskeeën en moslimscholen in brand gestoken...


*) De Socialist van mei heeft een uitvoerig artikel gewijd aan de ware geschiedenis van Michiel de Ruyter. Lees het artikel on-line in de PDF-editie, of neem een (proef-)abonnement op het maandblad.

Geen opmerkingen: