zaterdag 12 mei 2007

Wanneer wordt God eindelijk eens op zijn plaats gezet?

Als mensen er behoefte aan hebben hun leven te baseren op een verhalenbundel uit een grijs verleden, dan moeten ze dat vooral doen. Maar laat hen kotsverdomme nou er eindelijk eens mee ophouden hun mening ook aan anderen op te willen dringen!

Het is al kotsgeklaagd dat die God (of althans degenen die claimden hem te vertegenwoordigen), in al zijn verschijningsvormen en met al zijn namen, in het verleden het leven van zo ontelbaar vele mensen verziekt heeft, maar het wordt nu toch eindelijk wel eens tijd dat dat eindigt. Iedereen die ook maar een beetje uit zijn ogen kan kijken en die iets meer kan bedenken dan dat ijs kouder is dan een brandend gasfornuis, heeft volop gelegenheid gehad om te beseffen dat God ófwel niet bestaat, ófwel zich geen zier gelegen laat liggen aan de mensheid en aan de hele rest van het heelal.

De enigen die ons willen doen geloven dat die God wel degelijk iemand (of iets?) is waarmee rekening gehouden moet worden, zijn degenen die hun macht kwijt raken wanneer God afgedankt wordt: de paus van Rome en zijn zetbazen (bisschoppen, priesters, enz.), de zogenaamd christelijke politici, de ayatollahs en dat soort mensen.

Zij weten maar al te goed dat hun God niets kan -of in ieder geval niets doet- en daarom hebben zij het zelf op zich genomen om namens hun God de mensheid dwars te zitten, zogenaamd omdat hun God zich gekwetst zou voelen door zondig gedrag. Daarvoor baseren zij zich op de oude verhalenbundels, waarvan de schrijvers indertijd al bedacht hadden dat ze in hun 'heilige' boeken zichzelf de macht moesten toebedelen om God op aarde te vertegenwoordigen.

Immers, als die God bestond en als het hem zou interesseren of ik 'zondig', dan zou hij me zelf wel straffen (met een bolbliksem uit mijn toetsenbord?), maar dat doet hij niet. Derhalve is het duidelijk dat hij niet bestaat, of dat het hem allemaal worst is wat ik (en bij uitbreiding: de hele mensheid) doe.


Om toch de indruk te wekken dat God (en vooral zijn profiteurs op aarde) wel degelijk een machtsfactor is (zijn), waarmee rekening gehouden moet worden, worden er regelmatig grote manifestaties georganiseerd. Zo is bijvoorbeeld het Vaticaanse circus Circo Maledetto bezig aan een tournée in Brazilië om daar de banvloek uit te spreken over christenen (met name die van de Pinkstergemeente) en over mensen die iets met aborti te maken hebben. In São Paulo heeft hij daarvoor gisteren meer dan een miljoen nieuwsgierigen bij elkaar gekregen (zie o.a. in Trouw vandaag).
De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula was bij die gelegenheid net iets minder handig dan de Spaanse minister-president die gewoon niet aanwezig was bij het pausbezoek in Valencia verleden jaar. Lula gaf hem een hand, maar beperkte zich ertoe te zeggen dat staat en kerk in Brazilië gescheiden zijn.

Daarnaast is bijvoorbeeld vandaag in Rome een Family Day (dat is nog eens een authentiek-Italiaanse naam!) georganiseerd. Deze demonstratie heeft niets te maken met het feit dat het voor gezinnen -tengevolge van de neoliberale 'welvaartstaat'- steeds moeilijker wordt om hun kinderen een menswaardige jeugd te bieden (en in het algemeen om de eindjes aan elkaar te knopen), maar om te protesteren tegen de mogelijkheid van een samenlevingscontract voor homosexuelen (hetero's mogen een dergelijk contract ook afsluiten, maar daar hebben de engerds achter deze demonstratie kennelijk minder moeite mee). Homo's zijn klaarblijkelijk geen volwaardige mensen met gelijke rechten...


Uitvoerige informatie daarover bijvoorbeeld in La Repubblica, en ongetwijfeld de komende dagen ook in de Nederlandse pers, maar ik wil vast even onthullen dat er volgens de organisatoren meer dan een miljoen fanatici zijn komen opdraven, en dat zijn er evenzoveel teveel (maar misschien bestaat de helft uit nieuwsgierige toeristen?).

Silvio Berlusconi (die nog steeds regelmatig zijn grote bek opentrekt) heeft vandaag ook nog enkele 'opzienbarende' zaken verklaard:
(16:26) "Linkse katholieken bevinden zich in een onoplosbare tegenstelling. Men kan niet tegelijkertijd katholiek zijn en ook samen optrekken met degenen die zich precies aan de andere kant opstellen.
(17:19) "Velen zouden wensen dat de Kerk alleen in kerkgebouwen van zich liet horen. Dat zou zoiets zijn als de stilzwijgende kerk uit de USSR.
(17:28) Hij heeft geen enkel bezwaar tegen rechten voor samenwonenden "maar daarvoor is het Burgerlijk Wetboek voldoende, en dat kan zonder problemen worden verbeterd en aangepast", maar "we kunnen niet accepteren dat er andere soorten huwelijk gecreëerd worden, die niet meer zijn dan een karikatuur van het echte huwelijk, een huwelijk van B-klasse."

Ofschoon de demonstratie rond 18:30 beëindigd werd, kon Berlusconi niet nalaten om een uur daarna nog de schuld voor alle problemen in Italië (en ongetwijfeld in het hele heelal) bij premier Romano Prodi te leggen: "Dit links heeft gezorgd voor een politiek die niet alleen de ondernemingen treft, maar ook het gezinsleven".

Geen opmerkingen: