donderdag 31 mei 2007

Lekker agressief kopje, Volkskrant!

Boven een artikel, dat gaat over een initiatief van Jacques Monasch (voormalig campagneleider van de PvdA) schrijft het voormalige 'dagblad voor Katholiek Nederland' de Volkskrant (nog wel tussen aanhalings- en sluittekens!) 'De PvdA moet de SP gaan verjagen'. Het artikel heeft betrekking op een stuk van Monasch, Nieuwe veren, waarmee hij beoogt de PvdA terug te brengen tot "een onvervalst sociaal-democratische koers" en afstand te nemen van het wegvluchten "in organisatievraagstukken" in plaats van het aanpakken van maatschappelijke problemen.

Uit het artikel ('van onze verslaggevers') kan ik nergens afleiden dat Monasch dit zo letterlijk gezegd heeft, dus het zou me niets verwonderen als de Volkskrant het er zelf maar van gemaakt heeft en die aanhalings- en sluittekens heeft toegevoegd om te benadrukken dat (volgens de Volkskrant tenminste) de SP verjaagd moet worden. Ook in het manifest van Monasch is het gesuggereerde citaat niet te vinden. Daarin komt de naam SP maar één keer voor, op de laatste bladzijde, waar de schrijver signaleert dat "de lage en middeninkomens [...] in meerderheid voor de SP [stemmen] in plaats van de PvdA".

Geen opmerkingen: