zaterdag 28 mei 2022

Oud-koning Juan Carlos blaast wind in Spaanse republikeinse zeilen (overgenomen artikel)

Dit artikel is vandaag geplaatst in de blog Barcelonese Schrijfsels:


De Spaanse rechterzijde koestert kwistig de mythe dat het Iberische schiereiland de ex-koning eeuwig respect is verschuldigd omdat hij het land naar de democratie gidste. Volgens links bewijst het dat de democratie zich nog niet heeft ontdaan van het franquisme. Het was ex-dictator Franco die Juan Carlos I aanduidde als zijn opvolger. Het afgelopen decennium viel de vorst van zijn sokkel door een onophoudelijke reeks schandalen. Jachtpartijen op beren en olifanten, minnaressen, smeergeld van bevriende ondemocratische regimes, rekeningen in financiële paradijzen,…


 Lees het complete artikel op de blog Barcelonese Schrijfsels!

Geen opmerkingen: